Steno Diabets Center Aarhus sætter som de første i Danmark ind med en systematisk indsats, som skal sikre tidlig opsporing og målrettet behandling af forstyrret spisning blandt børn og unge med type 1-diabetes.

Børn og unge med diabetes har en øget risiko for at udvikle såkaldt forstyrret spisning og spiseforstyrrelser sammenlignet med alderssvarende uden diabetes.

En spiseforstyrrelse er længe undervejs, og prognosen for at blive rask forringes, jo mere syg man bliver af sin spiseforstyrrelse.

Derfor er en tidlig indsats afgørende. Målet med denne indsats er at forebygge spiseforstyrrelser og bidrage til bedre livskvalitet. 900 børn og unge i Region Midtjylland skal screenes.

Formål

Målgruppe

Tilbuddets indhold

Hvor og hvornår

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Kontakt

Line Duggen
Sygeplejerske

lindug@rm.dk
+45 7845 5485

Hvad er forstyrret spisning?

Forstyrret spisning er en samling af symptomer, der ikke møder diagnosekriterierne for en klinisk spiseforstyrrelse, men som kendetegnes ved:

  • overdrevent fokus på vægten
  • utilfredshed med egen krop
  • over- eller undervægt, hurtig vægtændring
  • mere restriktiv spisning og/eller ændring i spisemønster, -indhold og madvariation
  • uregelmæssig spisning, dropper for eksempel morgenmaden.

Der er en sammenhæng mellem forstyrret spisning og et dårlig reguleret blodsukker og dermed en øget risiko for i en meget ung alder at udvikle diabetiske senkomplikationer.