Diabetes er en 24:7 opgave, hvor man konstant skal måle og veje, forholde sig, træffe beslutninger og handle. Derfor er det også helt almindeligt, at mennesker med diabetes i perioder oplever sig følelsesmæssigt belastede.

Men at op til 1/3 af alle med diabetes føler sig så belastede af at leve med og håndtere diabetes i dagligdagen, at de har behov for særlig opmærksomhed fra de sundhedsprofessionelle, er først for alvor kommet i fokus i de senere år.

Det har vist sig, at unge med diabetes er særligt udsatte for at få diabetes-stress, der kan give sig udslag i dårlig samvittighed, mangel på overskud, følelser af skyld, skam, hjælpeløshed og frustration – og forringet diabetesregulation.

Derfor afprøver vi nu i Steno Diabetes Center Aarhus et særligt initiativ til 18-23 årige i form af et kombineret individuelt og gruppebaseret tilbud.

Undersøgelser tyder på, at sundhedsprofessionelles kommunikation med de unge kan medvirke til både at forstærke og afhjælpe diabetes-stress. Derfor deltager læger og sygeplejersker i Steno Diabetes Center Aarhus' ungeteam desuden sideløbende i et kompetenceudviklingsforløb med udgangspunkt i samtaleteknikken Den Motiverende Samtale.

Formål

Målgruppe

Tilbuddets indhold

Hvor og hvornår

Læs mere

  •