Steno Diabetes Center Aarhus har som de første i Danmark samlet behandlingen af børn og unge med diabetes under fælles ledelse og i fælles fysiske rammer

For unge med diabetes kan det være en brat opvågning at gå fra den trygge børneafdeling til som 18-årig at træde ind på voksenafdelingen, skifte behandlere og få langt mere ansvar for egen sygdom.

Det kan føre til flere udeblivelser og ultimativt en dårligere behandling.

I Steno Diabetes Center Aarhus har vi som de første i Danmark samlet behandlingen af børn og unge med diabetes under fælles ledelse og i fælles fysiske rammer.

Det har dannet grundlag for en ny transitionsmodel, som sikrer en mere glidende overgang fra barn til voksen og bedre fastholder de unge i en god behandling.

De unge beholder i hele transitionsforløbet deres faste sygeplejerske, som følger dem indtil 24-25-års alderen. Det giver den unge en kontinuitet i kontakten til behandlerteamet, og de udsættes ikke længere for den traditionelle overgang mellem børne- og voksenafdelingen, som tidligere fandt sted ved omkring 18-års alderen.

Formål

Målgruppe

Tilbuddets indhold

Hvor og hvornår

Mit liv som ung med diabetes

Fester, venner, studie, job, familie… og en kronisk sygdom. Hvordan er det at være ung med type 1-diabetes i dag?

Det fortæller Jacob på 23, Alexander på 18 og Sophia på 21 år om i tre videoer.

Se videoerne her.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Kontakt

Karina Kudahl Hansen
Sygeplejerske

karina.kudahl@auh.rm.dk.
+45 7845 5484