03-07-2018

De fire Steno Partner-koordinatorer og Steno Diabetes Center Aarhus er samlet for første gang den 28. juni 2018 i det nyetablerede "Steno Partner Forum". Fra venstre: Overlæge Jens Meldgaard Bruun, Regionshospitalet Randers, Overlæge Torben Østergaard, Hospitalsenhed Midt, Klinikchef Liselotte Fisker, Steno Diabetes Center Aarhus, Overlæge Jens Juel Christiansen, Hospitalsenheden Vest og Afdelingslæge Lene Sundahl Mortensen, Regionshospitalet Horsens.

En ny samarbejdsmodel mellem de fire regionshospitaler i Region Midtjylland og Steno Diabetes Center Aarhus er nu en realitet. Samarbejdet skal bane vej for en samlet og styrket diabetesindsats i regionen, så flere får et bedre og længere liv med diabetes.

Regionshospitalerne Horsens og Randers og hospitalsenhederne Midt og Vest har hver især indgået en samarbejdsaftale med Steno Diabetes Center Aarhus og kan nu kalde sig for" Steno Partnere".

Den nye samarbejdsmodel, Steno Partner-samarbejdet, er en vigtig milepæl for den regionale diabetesindsats, da det knytter regionshospitalerne og Steno Diabetes Center Aarhus sammen i et fælles forpligtende samarbejde om at realisere ambitionen om en samlet og styrket indsats på diabetesområdet i Region Midtjylland.

Synergieffekter skal sikre sammenhæng

Steno Partner-samarbejdet skal blandt andet gøre det nemmere for klinikere og forskere inden for diabetesområdet at dele viden og arbejde sammen på tværs af regionen.

- Vores oplevelse er, at der opstår store synergieffekter, når fagpersoner mødes og udveksler erfaringer. Vi er derfor glade for det nye samarbejde, som giver et solidt grundlag for at dele viden og udvikle og afprøve nye metoder og teknologier på tværs af hospitaler, siger Troels Krarup Hansen, direktør for Steno Diabetes Center Aarhus og fortsætter:

- Det skal vi konkret bruge til i fællesskab at sikre sammenhæng og høj kvalitet i Region Midtjyllands diabetesindsats til gavn for diabetespatienter i hele regionen.

Nye ideer og initiativer finder vej

Hvert Steno Partner-hospital har udnævnt en Steno Partner-koordinator, der som den faste, primære kontakt mellem det enkelte hospital og Steno Diabetes Center Aarhus skal bidrage til at sikre smidig koordinering og videndeling.

- Jeg ser Steno Partner-samarbejdet som en mulighed for at få gode ideer og initiativer fra regionshospitalerne bragt ind i Steno Diabetes Center Aarhus, samtidig med at nye initiativer fra os finder vej til regionshospitalerne. Jeg håber, at det vil medvirke til, at både fagpersoner og patienter vil opleve sammenhæng i diabetesindsatsen på tværs af fagsektorer.

Sådan siger overlæge og Steno Partner-koordinator Torben Østergaard fra Hospitalsenhed Midt. Sammen med de øvrige Steno Partner-koordinatorer deltog han den 28. juni 2018 i det første møde i det nye "Steno Partner Forum" - et samarbejdsforum, der skal lette kommunikationen og styrke de allerede etablerede relationer mellem regionshospitalerne og Steno Diabetes Center Aarhus.

En del af noget større

Til efteråret planlægger Steno Diabetes Center Aarhus' ledelsesgruppe en besøgsrunde på de fire regionshospitaler. Her skal de få indblik i igangværende aktiviteter og identificere mulige fælles indsatser på diabetesområdet.

- Steno Partner-samarbejdet ser vi som første skridt i etableringen af et større regionalt diabetes-økosystem, hvor samspillet mellem en lang række aktører, herunder også kommuner og almen praksis, skal bidrage til at flere får et bedre og længere liv med diabetes, afslutter Troels Krarup Hansen.

Fakta om Steno Partner-samarbejdet

Tilmeld dig vores nyhedsmail

Vores nyhedsmail er for dig, der ønsker udvalgte nyheder fra os direkte i din indbakke 3-4 gange om året.

Nyhedsmailen er målrettet fagfolk og samarbejdspartnere, men alle med interesse for diabetesområdet i Region Midtjylland er velkomne til at følge med.

Tilmeld dig her.

Abonnér på vores nyheder

Hvis du gerne vil høre fra os lidt oftere, kan du klikke på 'Abonnér' på vores nyhedsside.

Så modtager du en kort mail, hver gang der er nyt fra os.

Smart, ikke?