03-12-2019Mød "StenoGrafen" - en storskærm på Steno Diabetes Center Aarhus, som altid står klar med dugfriske kvalitets- og aktivitetsdata fra vores klinik.

StenoGrafen skal bidrage til at bringe sundhedsdata i spil i en klinisk hverdag og understøtte vores arbejde med at udvikle nye og relevante behandlingstilbud til mennesker med diabetes.

- Målet er, at vi ved at bruge data direkte fra vores klinik kan blive klogere på, hvordan vi behandler mennesker med diabetes nu, og hvordan vi fremadrettet kan levere den bedste behandling til den enkelte patient, siger Troels Krarup Hansen, direktør i Steno Diabetes Center Aarhus.

- Vi ser StenoGrafen som et vigtigt skridt på vejen i vores ambition om, at brug af data skal gennemsyre vores arbejde med at bidrage til et godt liv for mennesker med diabetes.