12-06-2019

1. reservelæge Lene Ring Madsen fra Medicinsk Afdeling på Hospitalsenheden Vest og Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet skal nu forske i effekterne af fedmekirurgi hos personer med svær overvægt og type 2-diabetes ved Steno Diabetes Center Aarhus.

Det er et område, som Lene Ring Madsen allerede ved en hel del om. I februar 2019 dokumenterede hun sammen med forskningskolleger fra Aarhus, at fedmekirurgi får type 2-diabetes til at forsvinde hos 3 ud af 4 patienter i det anerkendte tidsskrift Diabetologia.

Lene Ring Madsen er særligt optaget af, hvordan fedmekirurgi kan være et redskab til at behandle type 2-diabetes samt, hvordan livet udvikler sig efter fedmekirurgi med de bivirkninger og kontrolforløb, der følger med:

- Ved Steno Diabetes Center Aarhus kan jeg gøre en forskel for mennesker med diabetes her og nu ved at inddrage patienter i vores forskning samt bidrage til at udvikle ny viden, der kommer til at gøre en forskel på sigt.

Ved siden af sin forskning skal Lene Ring Madsen færdiggøre sin hoveduddannelse i endokrinologi ved Hospitalsenheden Vest og Aarhus Universitetshospital.

Du kan læse mere om Lene Ring Madsens forskning i Diabetesforeningens behandlerblad fra maj 2019 og Danish Diabetes Academy.

Kontakt

Lene Ring Madsen
Klinisk forskningsassistent
lenemase@rm.dk
+45 2244 1924