27-06-2019

Stine Mønster og Tove Amby fra Steno Diabetes Center Aarhus kommer hurtigt og let omkring i Aarhus-området, når de skal på hjemmebesøg hos patienter. To elcykler er indkøbt, så de to sygeplejersker ikke skal bekymre sig om myldretrafik og parkering. Foto: Marie Mikkelsen, Steno Diabetes Center Aarhus.

En times konsultation eller besøg af en sygeplejerske i eget hjem - et nyt fleksibelt behandlingstilbud fra Steno Diabetes Center Aarhus skal bidrage til et bedre liv med diabetes for personer, som af fysiske, psykiske eller sociale årsager har problemer med at indgå i et almindeligt behandlingsforløb.

Stine Mønster og Tove Amby er netop steget af elcyklerne. De to sygeplejersker fra Steno Diabetes Center Aarhus har været på hjemmebesøg hos en patient med diabetes.

Hjemmebesøget er en del af et nyt tilbud til voksne med diabetes, som på grund af eksempelvis psykisk sygdom, handicap, misbrug eller et svagt personligt netværk har behov for ekstra støtte til at tage hånd om deres diabetes.

- Vi vil undersøge, om et behandlingsforløb tilpasset disse personers særlige livsvilkår og behov kan gøre hverdagslivet med diabetes nemmere og bedre, siger Tove Amby.

Når diabetes ikke er det største problem

Diabetes er en kronisk sygdom, som du aldrig har fri fra. Langt det meste af tiden er du alene om at håndtere sygdommen, og det kræver et stort overskud til egenomsorg hos det enkelte menneske.

- Men hvis du samtidig kæmper med en masse andre ting i dit liv, kan det være svært at holde styr på dit blodsukker og insulinindtag, siger Tove Amby.

- Det hjælper for eksempel ikke noget, at vi fortæller patienten, at han skal huske at tage sin insulin fem gange om dagen, hvis han knap nok kan overskue at hente sin medicin på apoteket eller spise dagens tre hovedmåltider. Først når der er taget hånd om de problemer, kan vi fokusere på behandlingen af diabetes.

Mere tid og fælles mål

Derfor er der til det nye tilbud etableret et tværfagligt team, som består af sygeplejersker, læge, diætist, psykolog og socialrådgiver.

Kombineret med både hyppigere og længere konsultationer og en fast kontaktsygeplejerske giver det mulighed for at sætte ind med den rette hjælp alt efter patientens behov.

- Vi åbner op for, at patienten i langt højere grad er med til at prioritere, hvilke udfordringer der er de mest presserende at få styr på her og nu. De første konsultationer handler måske mest om at skabe en tæt relation og tillid til kontaktsygeplejersken. Hjemmebesøg giver os mulighed for at få større indsigt i patientens situation og behov, siger Mette Holsting, der er ledende oversygeplejerske på Steno Diabetes Center Aarhus.

- Målet er, at patienten både oplever en bedre diabetesregulering og en øget trivsel og tilfredshed generelt. Det er to sider af samme sag og de første skridt på vejen mod et bedre liv med diabetes, afslutter Mette Holsting.