20-09-2019

Foto: Niels-Bjørn Albinus, Dagens Medicin

EASD 2019: Studie med brug af radioaktiv metformin viser, at metformin måske kan have en direkte væksthæmmende effekt på tumorvæv i brystet.

Nyheden er fra Dagens Medicin.

En dansk undersøgelse med syv kvinder med nydiagnosticeret brystkræft antyder, at metformin måske kan have en direkte væksthæmmende effekt på brystkræft. Undersøgelsen er præsenteret på EASD af læge, ph.d. Elias Sundelin, Steno Diabetes Center Aarhus og Aarhus Universitetshospital.

»Tidligere udenlandske undersøgelser har vist, at metformin har en hæmmende effekt på delingshastigheden i brystkræfttumorceller. Men der har været usikkerhed om, hvorvidt metformin virker direkte på kræftknuden, eller om det sker via metformins blodsukkersænkende effekt. Derfor ønskede vi at undersøge, om metformin kunne transporteres direkte ind i brystkræftvæv, eller om metformin virkede på tumorvævet indirekte gennem leveren,« siger Elias Sundelin til Dagens Medicin

For at kunne påvise, om metformin virkede direkte på brysttumorvævet, indgik forskerne bag undersøgelsen et samarbejde med nuklearmedicinsk afdeling på Aarhus universitetshospital, og i fællesskab udviklede de radioaktivt metformin, som blev indgivet i forbindelse med en PET/CT-scanning. Med denne metode var det muligt at følge metformins optagelse i tumorvævet, og efterfølgende udskillelse i kroppens organer

»Selv om der er tale om et lille studie, var resultaterne entydige. De viste, at der i modsætning til det raske bryst var et distinkt højere optag af metformin i brysttumorvævet. Derfor kan vi ikke udelukke, at metformin kan have en direkte væksthæmmende effekt på brysttumorvæv,« siger Elias Sundelin. Han fortæller, at studiet har været begrænset af, at undersøgelsen med det radioaktive metformin skulle gennemføres i det snævre ‘window of opportunity’ i tiden mellem diagnose og operation, hvor patienterne i forvejen gennemgår en længere række undersøgelser og samtaler. Metforminbehandling i samme tidsvindue af kvinder med brystkræft forsøges aktuelt i et canadisk studie.

»På nuværende tidspunkt har vi mange indicier for metformins mulige egenskaber på brystkræft, men det vil forhåbentlig blive mere håndfast, når vi indenfor de nærmeste år får resultaterne af et større canadisk studie, som undersøger langvarig effekt af metformin hos patienter med brystkræft,« siger Elias Sundelin.

Læs også