22-11-2019

Næstformand og formand til åbningsworkshoppen for det nye netværk om fødevarer og ernæring på Aarhus Universitet. Fra venstre: Lektor Lene Baad-Hansen, Health, Aarhus Universitet og forskningschef Niels Jessen, Steno Diabetes Center Aarhus.

Type 2-diabetes, hjerte-kar-sygdomme og tab af muskelmasse er eksempler på sygdomme og tilstande, som enten helt eller delvist skyldes forkert ernæring. Og som koster samfundet millioner af kroner.

Derfor har Aarhus Universitet i samarbejde med Aarhus Universitetshospital og Steno Diabetes Center Aarhus etableret et nyt netværk, som skal bidrage med ny viden om sammenhængen mellem kost og sundhed.

- Netværket er et eksempel på et område, hvor vi kan løfte i flok, fremme tværgående forskningssamarbejder og skabe ny viden om ernæringsaspektet ved eksempelvis diabetes og svær overvægt og forebyggelse af disse, siger Niels Jessen, forskningschef ved Steno Diabetes Center Aarhus og styregruppeformand for det nye netværk.