22-08-2019


Godt nyt til patienter med type 2-diabetes i Region Midtjylland. Et nyt projekt skal bidrage til bedre kvalitet og sammenhæng i behandlingsforløbet på tværs af hospital, kommune og almen praksis. Foto: Rune Borre-Jensen.

Et nyt projekt i Midtklyngen i Region Midtjylland skal bidrage til bedre kvalitet og sammenhæng i behandlingsforløbet for patienter med type 2-diabetes. Sundhedsstyrelsen har bevilget fem millioner kroner til projektet, som skal udvikle en ny samarbejdsmodel mellem hospital, kommune og almen praksis. Steno Diabetes Center Aarhus er medinitiativtager og aktiv spiller i projektet.

Har du type 2-diabetes, kan du modtage behandling og sundhedstilbud hos både din praktiserende læge, dit lokale hospital og din kommune. Men ofte mangler der sammenhæng i behandlingsforløbet. Mange patienter oplever, at behandlingen er fragmenteret, og samtidig går vigtig viden tabt i overgangen mellem de tre sektorer.

Det skal et nyt projekt i Region Midtjylland nu finde en løsning på, skriver Hospitalsenhed Midt i en pressemeddelelse.

Projektet, som netop har fået bevilget fem millioner kroner fra Sundhedsstyrelsen, gennemføres af Midtklyngen (Hospitalsenhed Midt, Viborg, Silkeborg og Skive Kommune og praktiserende læger i de tre kommuner) i samarbejde med Steno Diabetes Center Aarhus og DEFACTUM.

Vi skal arbejde sammen om patienterne

Gennem en række forskellige indsatser skal projektet udvikle, teste og kvalificere en samarbejdsmodel, som kan styrke samarbejdet mellem hospitaler, almen praksis og kommuner og derigennem sikre bedre sammenhæng og kvalitet i patienternes behandlingsforløb på tværs af de tre sektorer.

- Når du som sundhedsprofessionel sidder med en diabetespatient i den ene sektor, ved du ikke nødvendigvis, hvad der sker på diabetesområdet i de andre sektorer. Og det går desværre ud over patienterne, som kan ende med at blive kastebold mellem flere parter, siger Annelli Sandbæk, der er enhedschef for tværsektorielle indsatser og sammenhængende patientforløb i Steno Diabetes Center Aarhus.

- Én af vores målsætninger i Steno Diabetes Center Aarhus er netop at bidrage til bedre sammenhæng i diabetesindsatsen i Region Midtjylland til gavn for patienterne. Det skal vi blandt andet gøre ved at bryde barrierer på tværs af sektorer og udvikle nye samarbejdsmodeller. Derfor passer dette projekt rigtig godt ind i vores strategi, og vi håber at kunne bidrage til at se det hele lidt fra oven.

Det er målet, at den samarbejdsmodel, som projektet udvikler, skal beskrives med henblik på at kunne implementeres i andre kommuner og regioner.

- En sådan samarbejdsmodel om diabetes kan også blive inspiration for tilsvarende modeller for andre kroniske sygdomme, afslutter Annelli Sandbæk.

Udvalgte delmål fra projektet

  • At der etableres en samarbejdsmodel mellem sektorerne vedr. type 2- diabetespatienter
  • At både hospital, kommuner og praktiserende læger har adgang til anonymiserede data om patienternes behandling og komplikationer i en kvalitetsdatabase – på tværs af sektorernes patientjournalsystemer.
  • At der sættes kvalitetsudviklingsinitiativer i gang i alle involverede enheder, herunder på hospital, i kommunerne og i almen praksis.
  • At der etableres faste konferencer eller anden formaliseret dialog om fælles patienter, så behandlingsforløb og tilbud til den enkelte diabetespatient koordineres.

Læs mere om projektet på Hospitalsenhed Midts hjemmeside.

Tilmeld dig vores nyhedsmail

Vores nyhedsmail er for dig, der ønsker udvalgte nyheder fra os direkte i din indbakke 3-4 gange om året.

Nyhedsmailen er målrettet fagfolk og samarbejdspartnere, men alle med interesse for diabetesområdet i Region Midtjylland er velkomne til at følge med.

Tilmeld dig her.

Abonnér på vores nyheder

Hvis du gerne vil høre fra os lidt oftere, kan du klikke på 'Abonnér' på vores nyhedsside.

Så modtager du en kort mail, hver gang der er nyt fra os.

Smart, ikke?