17-06-2020

Laura Linnea Määttä_ny.jpg

Læge Laura Linnea Määttä har fået 1,1 mio. kr. fra Danish Diabetes Academy til at undersøge, om en ny biomarkør kan opdage nerveskader i fødderne tidligere. Bevillingen finansierer et ph.d.-forløb ved Aarhus Universitet og Steno Diabetes Center Aarhus og gavner mennesker med diabetes.

Baseret på nyhed fra Health - Aarhus Universitet og Danish Diabetes Academy.

Diabetisk neuropati er den hyppigste senfølge til diabetes. Tilstanden, som varigt skader nerverne til bl.a. hud og muskler i fødderne og i værste fald kan føre til amputation, er forbundet med både højere sygelighed, højere dødelighed og nedsat livskvalitet. Der findes ingen klar klinisk definition af diabetisk neuropati, og indtil videre heller ingen biomarkører, der kan spore og følge udviklingen af tilstanden.

Læge Laura Linnea Määttä vil i et ph.d.-projekt - i tæt samarbejde med professor Daniel Witte - over de næste tre år undersøge, om det axonale cytoskelet-protein neurofilament light chain (NfL), som frigives til blodet ved nerveskade, er en ny potentiel biomarkør.

Er det tilfældet, vil opdagelsen muliggøre tidlig intervention og formentlig medvirke til øget motivation for en samlet set velbehandlet diabetes hos den enkelte.

Kontakt

Læge og kommende ph.d.-studerende Laura Linnea Määttä
Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin og
Steno Diabetes Center Aarhus
+4251 2700
laura.maeaettae@gmail.com