13-07-2020

sektorovergang.png

Når en borger med type 2-diabetes bevæger sig mellem flere sektorer, har den praktiserende læge, behandleren på hospitalet og kontaktpersonen i kommunen ikke adgang til at se de samme helbredsinformationer. Men data findes, og nu skal de ud til behandlerne til gavn for den enkelte borger.

Steno Diabetes Center Aarhus er idémagere bag en ny IT-løsning, "Samblik-Diabetes", som samler og viser helbredsdata på tværs af sektorer. Målet er bedre og mere sammenhængende behandling og et styrket tværsektorielt samarbejde omkring mennesker med type 2-diabetes. Samblik-Diabetes skal pilottestes inden for det næste år.

Har du type 2-diabetes, kan du modtage behandling og sundhedstilbud hos både din praktiserende læge, dit lokale hospital og din kommune. Men ofte mangler der sammenhæng i behandlingsforløbet, og vigtig viden kan gå tabt i overgangen mellem de tre sektorer.

- Borgere med en kronisk sygdom som diabetes er "bærere" af egne helbredsinformationer og har selv ansvar for at videregive disse til den enkelte behandler. Derfor er der stor risiko for fejl og misforståelser, siger Annelli Sandbæk, enhedschef for Enhed for tværsektorielle indsatser og sammenhængende patientforløb ved Steno Diabetes Center Aarhus.

Data findes – nu skal de ud til behandlerne til gavn for borgerne

Det skal en ny digital platform, Samblik-Diabets, lave om på. For de relevante data fra almen praksis, hospital, øjenlæge og fodterapeut findes nemlig. Nu skal de samles og ud til behandlerene til gavn for den enkelte borger.

- Vi har siden starten af 2019 arbejdet på at udvikle Samblik-Diabetes, som samler og skaber overblik over relevante helbredsdata for sundhedsprofessionelle på tværs af sektorer. Det er sket i tæt dialog med behandlere ved region, kommune og praksissektoren, siger Annelli Sandbæk.

Samblik-Diabetes skal nu pilottestes i Region Midtjylland. Det sker i løbet af det næste år. På sigt er det ambitionen, at IT-løsningen også kan udbredes til andre kroniske sygdomme.

- Det ultimative mål er bedre individuel behandling og bedre sammenhæng og samarbejde i behandlingsforløbet imellem sektorerne, afslutter Annelli Sandbæk.

Fakta om Samblik-Diabetes