07-10-2020

Steno Diabetes Center Aarhus har som de første i Danmark samlet behandlingen af børn og unge med diabetes under fælles ledelse og i fælles fysiske rammer. Det har skabt rammerne for en ny transitionsmodel, som skal gøre overgangen fra barn til voksen mere glidende og fastholde de unge i en god behandling.

Unge med diabetes i Aarhus og omegn oplever ikke længere, at de formelt overgår fra behandling i børneafdelingen til behandling i voksenafdelingen, når de bliver myndige. I deres bevidsthed fortsætter deres diabetesbehandling, som de kender den. Dermed er Steno Diabetes Center Aarhus' første års erfaringer med et nyt transitionsforløb positive.

- Vi ser normalt flere udeblivelser og en forværring af diabetesreguleringen, når unge med diabetes skifter behandlerteam ved 18-års alderen. Det øger risikoen for senkomplikationer, siger ledende overlæge Liselotte Fisker.

Det nye transitionsforløb er et treårigt pilotprojekt, der skal finde veje til et behandlingstilbud, som skaber en god transition for de unge.

Læs også: Ny dansk overgangsmodel skal give unge med diabetes bedre behandling (artikel i Dagens Medicin)

 

Færre udeblivelser i sigte

Kernen i det nye behandlingsforløb for teenagere er, at de skifter behandlere i to faser. Den diabetessygeplejerske, som den unge har været tilknyttet siden 12-14 års-alderen, bliver ved at være kontaktsygeplejerske til patienten er midt i 20’erne. Dermed er det alene en ny diabeteslæge, som den unge skal forholde sig til omkring 18-års alderen. Behandlerskiftet sker med afsæt i den enkelte unges modenhed, som klinikerne afdækker ved løbende parathedstjek.

- De unge udtrykker tryghed ved kontinuiteten i behandlerteamet. Meget tyder på, at netop det kan være med til at få de unge til at prioritere de faste konsultationer og opnå en stabil diabetesregulering, siger Liselotte Fisker.

Blandt de øvrige tiltag i transitionsforløbet er særlige ungeeftermiddage med temaer, der optager de unge, oplæring i at uploade sundhedsdata og tidlige split visits, hvor de unge gradvist trænes i at være alene med sygeplejersken eller lægen uden forældre.

Læs også: Kendte ansigter og trygge rammer får Sophia på 22 til diabeteskonsultation

 

Liselotte Fisker glæder sig over, at de unge patienter oplever transitionsforløbet som gnidningsfrit, men også over, at antallet af udeblivelser tegner lovende.

- Vi ser en tendens til, at antallet af udeblivelser blandt de unge i transitionsforløbet falder, og den udvikling forventer vi vil fortsætte, siger Liselotte Fisker.

Team af behandlere fortsætter med at følge de unge

For det kliniske personale har transitionsforløbet medført nye rutiner.

- Vi har indført månedlige møder i et multidisciplinært team, som består af læger, sygeplejersker, diætister, psykolog og socialrådgiver. Her har klinikere, der har kendt de unge i årevis og de øvrige, der ikke har den historik, mulighed for at drøfte patientrelaterede problemstillinger på tværs af fagligheder. Det har medført, at vi taber langt mindre viden i overgangen og arbejder tættere sammen til gavn for patienterne, lyder personalets tilbagemelding til Liselotte Fisker.

Hun erkender, at de nye transitionsforløb også har krævet en ny tankegang hos centrets klinikere:

- Det har taget tid for os at forstå, hvornår vi bør indlede transitionen for et ungt menneske. Og læringen er, at den bør begynde adskillige år, før den unge fylder 18. Det går jo på tværs af den måde, sundhedsvæsnet er indrettet på og det har krævet et nyt mindset af os, siger hun.

De næste udviklingspunkter i transitionsforløbet omfatter blandt andet kurser i psykologiske og sociale kompetencer, der skal hjælpe de unge med at mestre flere aspekter af ungdomslivet trods diagnosen. Udviklingen af kurserne sker med inddragelse af Steno Diabetes Center Aarhus' ungepanel.

Liselotte Fisker anslår, at Steno Diabetes Center Aarhus inden for de kommende år har valide datasæt på både antal udeblivelser og på udviklingen i de unges diabetesregulering på baggrund af projektet.

Fakta om den nye overgangsmodel for unge med diabetes ved Steno Diabetes Center Aarhus

 

Kontakt

Liselotte Fisker
Cheflæge

lisefisk@rm.dk
+45 5056 6036

Tilmeld dig vores nyhedsmail

Vores nyhedsmail er for dig, der ønsker udvalgte nyheder fra os direkte i din indbakke 3-4 gange om året.

Nyhedsmailen er målrettet fagfolk og samarbejdspartnere, men alle med interesse for diabetesområdet i Region Midtjylland er velkomne til at følge med.

Tilmeld dig her.

Abonnér på vores nyheder

Hvis du gerne vil høre fra os lidt oftere, kan du klikke på 'Abonnér' på vores nyhedsside.

Så modtager du en kort mail, hver gang der er nyt fra os.

Smart, ikke?