17-12-2020

Sophia Knudsen på 22 år har haft type 1-diabetes, siden hun var 11. Hun er en del af en ny ordning hos Steno Diabetes Center Aarhus, hvor hun i stedet for at overgå til voksenafdelingen bliver fulgt af sin kendte diabetessygeplejerske i børn- og ungeklinikken. Det skaber tryghed og kontinuitet i hendes behandlingsforløb.

Mange unge med en kronisk sygdom har svært ved at følge deres behandling, når de fylder 18 år og overgår til behandling på voksenafdelingen.

Ofte betyder skiftet, at de unge udebliver fra konsultationer, og det øger risikoen for at gå i insulinchok, overbelaste kroppen og pådrage sig følgesygdomme.

Derfor afprøver vi hos Steno Diabetes Center Aarhus en ny ordning, hvor de unge med diabetes fortsætter i børn- og ungeklinikken til de er 24-25 år – og hvor de fortsætter med at se den sygeplejerske, som de har kendt i mange år.

Omkring 18-års-alderen er det derfor alene børnelægen, der skiftes ud med en endokrinolog fra voksenafdelingen, som møder op på de unges hjemmebane i ungeklinikken.

Vi har en relation

Sophia Knudsen på 22 kan mærke, at forandringen har gjort det helt naturligt for hende at passe sine faste konsultationer hver tredje måned:

- Det er trygt, at jeg stadig bliver fulgt af Karina, der er den sygeplejerske, jeg har kendt i mange år. Vi har en relation og det giver mig mod til at fortælle, at jeg måske har været lidt presset i en periode og det kan være årsag til, at mit blodsukker har ligget højt.

Til daglig læser Sophia markedsføringsøkonomi, er sammen med sin kæreste og dyrker zumba og styrketræning.

Læs også: Kendte ansigter og trygge rammer får Sophia til diabeteskontrol: 'Jeg har en base her' (artikel og TV-indslag på dr.dk)

 

Færre udeblivelser

Karina Kudahl Hansen, som er kontaktsygeplejerske for Sophia Knudsen på Steno Diabetes Center Aarhus, har været med til at tilrettelægge den nye måde at tage hånd om centrets unge patienter på. På baggrund af det første års erfaringer siger hun:

- De unge udtrykker tryghed ved kontinuiteten i behandlerteamet. Vi ser en tendens til, at udeblivelser blandt de unge falder. De prioriterer deres faste konsultationer og opnår en mere stabil diabetesregulering. Den udvikling forventer vi vil fortsætte i de kommende år, hvor vi gør endnu mere ud af at gøre de unge selvhjulpne.

De unge oplæres allerede i de tidlige teenageår i at uploade sundhedsdata og trænes gradvist i at være alene med sygeplejersken eller lægen uden forældre. Blandt de øvrige tilbud er også et ungepanel, pizza-aftener med temaer, der optager de unge samt et ungerum indrettet efter de unges smag.

Hos Steno Diabetes Center Aarhus oplever unge med diabetes ikke længere den traditionelle overgang mellem børne- og voksenafdelingen ved 18-års alderen. I stedet fortsætter de i børn- og ungeklinikken indtil de er omkring 24-25 år, og de beholder den diabetessygeplejerske, som de har kendt gennem mange år.

National udfordring

Ifølge Sundhedsstyrelsen er det en generel udfordring i sundhedsvæsnet at skabe gode overgange fra behandling på børneafdelinger til voksenafdelinger for danske unge med kroniske sygdomme. Overgange, som er forudsætningen for, at behandling af de unges sygdom fortsætter i et godt flow.

De udkom derfor i 2020 med rapporten "Anbefalinger for transition fra børne- og ungdomsområdet til voksenområdet i sygehusregi".

Den nye ordning ved Steno Diabetes Center Aarhus bygger på disse anbefalinger. Og det kommer Sophia Knudsen og de cirka 300 andre unge med diabetes, der er tilknyttet Steno Diabetes Center Aarhus, til gavn.

- Det har taget tid for os at forstå, hvornår vi bør indlede overgangen til at stå på egne ben for et ungt menneske med diabetes. Og læringen er, at den bør begynde adskillige år, før den unge fylder 18 år. Det går jo på tværs af den måde, sundhedsvæsnet er indrettet på og det har krævet et nyt mindset af os, siger Liselotte Fisker, ledende overlæge ved Steno Diabetes Center Aarhus.

Fakta om den nye overgangsmodel for unge med diabetes ved Steno Diabetes Center Aarhus

 

Kontakt

Liselotte Fisker
Cheflæge

lisefisk@rm.dk
+45 5056 6036

Tilmeld dig vores nyhedsmail

Vores nyhedsmail er for dig, der ønsker udvalgte nyheder fra os direkte i din indbakke 3-4 gange om året.

Nyhedsmailen er målrettet fagfolk og samarbejdspartnere, men alle med interesse for diabetesområdet i Region Midtjylland er velkomne til at følge med.

Tilmeld dig her.

Abonnér på vores nyheder

Hvis du gerne vil høre fra os lidt oftere, kan du klikke på 'Abonnér' på vores nyhedsside.

Så modtager du en kort mail, hver gang der er nyt fra os.

Smart, ikke?