22-01-2020

Foto: Colourbox

Et nyt videncenter på Aarhus Universitetshospital skal samle og videreformidle viden om behandling og forebyggelse af svær overvægt. Centret bliver nu en realitet med 10 mio. kr. fra finansloven og oprettes i tilknytning til Steno Diabetes Center Aarhus.

Fra 2010-2017 er antallet af voksne danskere med svær overvægt steget fra 13,6 til 16,8 procent af den samlede befolkning. Samtidig er 3-4 procent af alle børn og unge svært overvægtige. Det viser tal fra Sundhedsstyrelsens nationale sundhedsprofil fra 2017.

De mange ekstra kilo på sidebenene står desværre ikke alene. Med svær overvægt stiger risikoen for at udvikle eksempelvis hjertekarsygdom, type 2-diabetes og kræft.

Derfor har Folketinget med finansloven for 2019 afsat 10 mio. kr. i perioden 2020-2023 til etablering af et Nationalt Center for Overvægt, som skal bidrage til at styrke den nationale indsats mod svær overvægt hos børn, unge og voksne.

Sundheds- og Ældreministeriet har netop givet det endelige tilsagn til etablering af centret på Aarhus Universitetshospital i tilknytning til Steno Diabetes Center Aarhus.

Forebyggelse højt på dagsordenen

I Region Midtjylland glæder regionsrådsformand Anders Kühnau (S), sig over etableringen af det nye videncenter.

- Forebyggelse af overvægt er med Sundhedsaftalen 2019-2023 et prioriteret område i Region Midtjylland. Vi ser især et stort potentiale i et samarbejde om forebyggelse af overvægt på tværs af kommuner, praktiserende læger og hospitaler.

Også Claus Thomsen, lægefaglig direktør på Aarhus Universitetshospital, byder det nationale initiativ velkommen.

- Jeg er stolt over, at det stærke behandlings- og forskningsmiljø, som vi har på Aarhus Universitetshospital inden for overvægtsområdet, har givet anledning til at placere det nationale videncenter hos os.

Vi mangler viden

Den centrale opgave for Nationalt Center for Overvægt bliver at samle og formidle viden fra både ind- og udland med fokus på de mange forebyggelses– og behandlingsindsatser, der foregår rundt omkring i landets regioner, kommuner og ved de praktiserende læger.

- Hvis vi som samfund skal lykkes med at bremse væksten i antallet af danskere med svær overvægt, skal vi blive klogere på de indsatser, der allerede eksisterer og identificere dem, der virker.

Det siger Jens Meldgaard Bruun, overlæge ved Steno Diabetes Center Aarhus og professor ved Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin. Og nu også lægefaglig leder af Nationalt Center for Overvægt.

- Vi mangler især viden om, hvordan vi bedst muligt forebygger og behandler svær overvægt hos børn og unge. Hvis et barn går ind i ungdommen med alt for mange ekstra kilo, øges risikoen betydeligt for type 2-diabetes, hjertekarsygdom og for tidlig død. Hvis barnet derimod opnår normalvægt inden ungdommen, mindskes denne risiko betydeligt. Et andet og vigtigt mål med at behandle overvægt hos børn og unge er at begrænse den stigmatisering og psykologiske belastning, som overvægt ofte medfører i den aldersgruppe, siger Jens Meldgaard Bruun.

Fakta om Nationalt Center for Overvægt

 • Med aftalen for finansloven 2019 er der afsat 25 mio. kr. årligt i perioden 2020-2023 til en sundhedspulje til indsatser på sundhedsområdet. Heraf er der afsat 10 mio. kr. i perioden 2020-2023 til etablering af et Nationalt Center for Overvægt.
 • Sundheds- og Ældreministeriet har nu givet endeligt tilsagn til etablering af centret på Aarhus Universitetshospital i tilknytning til Steno Diabetes Center Aarhus.
 • Nationalt Center for Overvægt skal indsamle viden og erfaring med behandling og forebyggelse af svær overvægt, skabe et nationalt overblik over eksisterende indsatser samt løbende videreformidle og yde rådgivning til relevante aktører. Målet er at bremse væksten i antallet af danskere med svær overvægt.
 • Nationalt Center for Overvægt får fokus på børn, unge og voksne med svær overvægt, som har eller er i høj risiko for at udvikle følgesygdomme som eksempelvis hjertekarsygdomme, type 2-diabetes og kræft.

Overvægt i Danmark

 • Omkring 900.000 danskere er i dag svært overvægtige, og tallet er stigende.
 • Antallet af svært overvægtige voksne danskere er fra 2010-2017 steget fra 13,6 til 16,8 procent af den samlede befolkning. 3-4 procent af alle børn og unge har svær overvægt.
 • I Danmark er der 630 flere dødsfald om året blandt voksne med svær overvægt (BMI ≥30) end blandt voksne med et BMI mellem 20-30.
 • Behandling og pleje af svært overvægtige koster samfundet 1,8 milliarder kr. ekstra om året. Hertil skal lægges ekstra omkostninger på 10,4 milliarder kr. om året ved tabt produktion.

Kilde: Danskernes sundhed – den nationale sundhedsprofil 2017 (Sundhedsstyrelsen).

Flere oplysninger

 • Anders Kühnau, Regionsrådsformand Region Midtjylland, kuhnau@rr.rm.dk tlf. 2360 2768
 • Claus Thomsen, lægefaglig direktør, Aarhus Universitetshospital, claus.thomsen@rm.dk tlf. 2913 5849
 • Jens Meldgaard Bruun, klinisk professor og overlæge, Steno Diabetes Center Aarhus, jensbruu@rm.dk, tlf. 5094 5547
 • Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på www.rm.dk/politik/regionsradsmedlemmer

Læs mere

Kontakt

Jens Meldgaard Bruun
Clinical professor

jensbruu@rm.dk
+45 5094 5547

Tilmeld dig vores nyhedsmail

Vores nyhedsmail er for dig, der ønsker udvalgte nyheder fra os direkte i din indbakke 3-4 gange om året.

Nyhedsmailen er målrettet fagfolk og samarbejdspartnere, men alle med interesse for diabetesområdet i Region Midtjylland er velkomne til at følge med.

Tilmeld dig her.

Abonnér på vores nyheder

Hvis du gerne vil høre fra os lidt oftere, kan du klikke på 'Abonnér' på vores nyhedsside.

Så modtager du en kort mail, hver gang der er nyt fra os.

Smart, ikke?