Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Hvad er Steno Diabetes Center Aarhus?

Baggrund for etableringen af Steno Diabetes Center Aarhus

Et godt liv

Hos Steno Diabetes Center Aarhus tror vi på, at alle mennesker kan få et godt liv.

Et liv fyldt med glæde, livskvalitet og muligheder for at træffe egne frie valg.

Et liv, hvor en sygdom som diabetes fylder mindst muligt, og hvor konsekvenserne af sygdommen bliver mindre.

En prøvestation for nye ideerrodstreg.png

Vi gør det allerede godt på diabetesområdet - men vi kan blive endnu bedre.

Med etableringen af Steno Diabetes Center Aarhus har vi fået en historisk mulighed for at gøre noget nyt. Se muligheder og potentialer i det uopdyrkede land, finde nye veje og sætte mennesker foran vaner.

Vi skal være et kraftcenter. Et startsted og en prøvestation for nye ideer, teknologier og samarbejdsformer.

Og hvis de virker; en stærk drivkraft for at få dem ud at virke der, hvor behovet er størst. På hospitalet, i kommunens sundhedstilbud, hos den praktiserende læge eller hjemme hos borgeren.

Sammenhæng og samarbejderodstreg.png

En kronisk sygdom som diabetes stiller store krav til et rummeligt og fleksibelt sundhedsvæsen.

Et sundhedsvæsen, som sikrer sammenhæng, tryghed og lige adgang til den bedst mulige behandling, forebyggelse og sundhed - uanset hvor man bor og modtager behandling.

Vi lykkes kun sammen med andre. Derfor samarbejder vi med patienter, borgere, hospitaler, kommuner, praktiserende læger og alle andre relevante aktører.

Målet er at skabe endnu mere sammenhæng, samarbejde og højere kvalitet i diabetesindsatsen - lokalt, regionalt og nationalt - til gavn for flest mulige mennesker med og i risiko for at udvikle diabetes.

Vores fire kerneaktiviteter

Behandling


Vi varetager behandling af personer med diabetes og udvikler nye behandlingstilbud

Uddannelse_hat_rød.png

Uddannelse


Vi udvikler og udbyder kurser og uddannelse til patienter, pårørende og fagfolk

Forskning_rød.png

Forskning


Vi forsker i diabetes og følgesygdomme tæt på mennesker med diabetes

Tværsektoriel_rød.png

Sammenhæng


Vi udvikler projekter og samarbejder på tværs af hospital, kommune og almen praksis

Nyt diabetescenter

rodstreg.png

Et vigtigt skridt i etableringen af Steno Diabetes Center Aarhus som et højtspecialiseret videns- og kompetencecenter er Forum-bygningen på Aarhus Universitetshospital.

Her opbygger vi et nyt diabetescenter, hvor vi samler behandling af børn, unge og voksne med diabetes, vores patientnære forskning og alle vores øvrige indsatser under ét tag.

Forum forventes at stå færdig medio 2022.

Sådan ser vores organisation ud

rodstreg.png

Organisationsdiagram, Steno Diabetes Center Aarhus


Klik på organisationsdiagrammet for større billede.

Kontakt

Troels Krarup Hansen
Direktør

troeha@rm.dk
+45 6167 9616

"Vi tror på, at alle mennesker kan få et godt liv. Et liv fyldt med glæde, livskvalitet og muligheder for at træffe egne frie valg."

Job hos Steno Diabetes Center Aarhus?

Mød vores bestyrelse