Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.


"Vi tror på, at alle mennesker med diabetes kan få et godt liv.
Et liv fyldt med glæde, livskvalitet og muligheder for at træffe egne frie valg gennem hele livet."

 

Sammenhæng, samarbejde og højere kvalitet

rodstreg.png

Steno Diabetes Center Aarhus er sat i verden for at skabe mere sammenhæng, samarbejde og højere kvalitet i diabetesindsatsen i Region Midtjylland.

Vi arbejder for fælles indsatser og nye løsninger til gavn for alle mennesker med diabetes.

Vi skal være et internationalt anerkendt videns- og kompetencecenter, som i tæt samarbejde med patienter, hospitaler, kommuner, almen praksis og andre relevante aktører skal styrke og drive diabetesindsatsen i Region Midtjylland inden for fire områder:

Behandling


Vi udvikler og tester nye behandlingstilbud til mennesker med diabetes

Forskning_rød.png

Forskning


Vi forsker i diabetes og følgesygdomme tæt på mennesker med diabetes

Tværsektoriel_rød.png

Sammenhæng


Vi forsker i og igangsætter projekter på tværs af hospitaler, kommuner og almen praksis

Uddannelse_hat_rød.png

Uddannelse


Vi udvikler uddannelsestilbud til patienter, pårørende og personale i hele Region Midtjylland

Startsted og drivkraft

rodstreg.png

Vi har fået en historisk mulighed for at gøre noget nyt på diabetesområdet. Vi skal være et startsted og en prøvestation for nye ideer, teknologier og samarbejdsformer.

Og hvis de virker, skal vi være en stærk drivkraft for at implementere dem og få dem ud at virke der, hvor patienten er; på hospitalet, i kommunens sundhedstilbud eller hos den praktiserende læge.

Alle med diabetes i Region Midtjylland skal gerne mærke det bidrag, som Steno Diabetes Center Aarhus leverer; adgang til diabetesbehandling i verdensklasse – uanset hvor man bor, og uanset hvor man går til behandling.

Vi vil bidrage til et godt liv med diabetes, hvor sygdommen fylder mindst muligt, og hvor konsekvenserne af sygdommen bliver mindre.

Sådan er vores organisation opbygget

rodstreg.png

Organisationsdiagram, Steno Diabetes Center Aarhus


Større billede? Klik på organisationsdiagrammet.

Nybygget diabetescenter

rodstreg.png

Steno Diabetes Center Aarhus har til huse på Aarhus Universitetshospital, hvor vi varetager den ambulante diabetesbehandling af børn og voksne med diabetes under Aarhus Universitetshospitals optageområde.

Her har vi også faciliteter til vores forskning og øvrige indsatser.

En vigtig del af etableringen af Steno Diabetes Center Aarhus er, at vi opbygger et helt nyt diabetescenter i den kommende Forumbygning på Aarhus Universitetshospital.

I det kommende center får vi en unik mulighed for at samle vores klinik, vores forskning og alle vores øvrige indsatser under ét tag.

Forum-bygning forventes at stå færdig medio 2022.

Vores værdier

rodstreg.png

Kontakt

Troels Krarup Hansen
Direktør

troeha@rm.dk
+45 6167 9616

Samarbejde_rød.png

Samarbejde

Alene i Region Midtjylland er der næsten 70.000 mennesker med diabetes. Vi samarbejder med patienter, hospitaler, kommuner, almen praksis og andre relevante aktører om at skabe mere sammenhæng og højere kvalitet i diabetesindsatsen til gavn for alle mennesker med diabetes.

Læs mere her.

Job hos Steno Diabetes Center Aarhus?

Baggrund for Steno Diabetes Center Aarhus

Mød vores bestyrelse