Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Et godt liv

Hos Steno Diabetes Center Aarhus tror vi på, at alle mennesker kan få et godt liv.

Et liv fyldt med glæde, livskvalitet og muligheder for at træffe egne frie valg.

Et liv, hvor en sygdom som diabetes fylder mindst muligt, og hvor konsekvenserne af sygdommen bliver mindre.

Læs om vores vision og strategi her.

Hvad er Steno Diabetes Center Aarhus?

Organisering og ledelse

Baggrund for etableringen af Steno Diabetes Center Aarhus

Job hos Steno Diabetes Center Aarhus?


 

Vores aktiviteter

Behandling


Vi varetager behandling af børn, unge og voksne med diabetes samt voksne med svær overvægt i Aarhus Universitetshospitals optageområde.

Ny behandling


Vi udvikler, tester og implementerer nye metoder og tilgange til at behandle og forebygge diabetes og følgesygdomme på hospitaler i Region Midtjylland.

Uddannelse_hat_rød.png

Uddannelse


Vi udvikler og udbyder kurser og uddannelsestilbud til patienter, pårørende og fagfolk i hele Region Midtjylland.

Forskning_rød.png

Forskning


Vi forsker i diabetes, følgesygdomme, overvægt, forebyggelse og sammenhængende diabetesindsatser.

 

Tværsektoriel_rød.png

Tværsektorielt samarbejde


Vi udvikler og forsker i nye modeller, metoder og teknologier til at fremme samarbejde og sammenhæng i patientforløb på tværs af sektorer.


 

En prøvestation for nye ideer

Vi gør det allerede godt på diabetesområdet - men vi kan blive endnu bedre.

Med etableringen af Steno Diabetes Center Aarhus har vi fået en historisk mulighed for at gøre noget nyt. Se muligheder og potentialer i det uopdyrkede land, finde nye veje og sætte mennesker foran vaner.

Vi skal være et kraftcenter. Et startsted og en prøvestation for nye ideer, teknologier og samarbejdsformer.

Og hvis de virker; en stærk drivkraft for at få dem ud at virke der, hvor behovet er størst. På hospitalet, i kommunens sundhedstilbud, hos den praktiserende læge eller hjemme hos borgeren.


 

Sammenhæng og samarbejde

En kronisk sygdom som diabetes stiller store krav til vores sundhedsvæsen.

Et rummeligt og fleksibelt sundhedsvæsen, som sikrer sammenhæng, tryghed og lige adgang til den bedst mulige behandling, forebyggelse og sundhed - uanset hvor man bor og modtager behandling.

Vi lykkes kun sammen med andre. Derfor samarbejder vi med patienter, borgere, hospitaler, kommuner, praktiserende læger og alle andre relevante aktører.

Målet er at skabe endnu mere sammenhæng, samarbejde og højere kvalitet i diabetesindsatsen - lokalt, regionalt og nationalt - til gavn for flest mulige mennesker med og i risiko for at udvikle diabetes.


 

Nyt diabetescenter

Et vigtigt skridt i etableringen af Steno Diabetes Center Aarhus som et højtspecialiseret videns- og kompetencecenter er den nye Forum-bygningen på Aarhus Universitetshospital.

Steno Diabtes Center Aarhus flytter ind i 3 ud af de i 14 planer i Forum-bygningen.

Her opbygger vi et nyt diabetescenter, hvor vi samler behandling, forskning, uddannelsesaktiviteter og alle vores øvrige indsatser under ét tag.

Forum indives officielt den 7. september 2022. Den 15. september 2022 modtager Steno Diabetes Center Aarhus den første patient i Forum.

"Vi tror på, at alle mennesker kan få et godt liv. Et liv fyldt med glæde, livskvalitet og muligheder for at træffe egne frie valg."