Vi samarbejder med patienter, borgere, hospitaler, kommuner og praktiserende læger om at skabe de bedst mulige behandlingstilbud til mennesker med diabetes.

Alene i Region Midtjylland lever næsten 70.000 mennesker med diabetes. Og endnu flere er i risiko for at få diabetes.

Hos Steno Diabetes Center Aarhus arbejder vi for at skabe mere sammenhæng, samarbejde og højere kvalitet i diabetesindsatsen i Region Midtjylland til gavn for flest mulige mennesker med eller i risiko for at få diabetes - uanset hvor man bor og modtager behandling.

Det er ikke en opgave, vi kan løfte alene.

Derfor samarbejder vi med patienter, borgere, hospitaler, kommuner, praktiserende læger og alle andre relevante aktører.

Læs eksempler på vores samarbejder og samarbejdspartnere herunder. Og tøv ikke med at kontakte os, hvis du er nysgerrig på, hvordan vi kan samarbejde med dig og din organisation eller virksomhed.


 

Patienter og pårørende

Brugerpanel for voksne

Brugerpanel for unge


 

Hospitaler i Region Midtjylland

Fremtidens Diabetesklinik i Region Midtjylland

Steno Partner-samarbejdet

Aarhus Universitetshospital

Klinisk faglige netværk


 

Det nære sundhedsvæsen i Region Midtjylland

Kommuner og almen praksis


 

Forsknings- og uddannelsesinstitutioner

Aarhus Universitet

VIA University College

Projektsamarbejde for studerende


 

Nationalt samarbejde

Steno Diabetes Centre i Danmark og Norden

Videncenter for Diabetes

Helbredsprofilen

National arbejdsgruppe for ny teknologi

Kontakt

Troels Krarup Hansen
Direktør

troeha@rm.dk
+45 6167 9616

"Vi lykkes kun sammen med andre. Derfor  samarbejder vi bredt på tværs af hospitaler, kommuner og regioner til gavn for flest mulige mennesker med og i risiko for at få diabetes."