Steno Diabetes Center Aarhus samarbejder med regionshospitalerne i Region Midtjylland inden for vores fire kerneaktiviteter; behandling, forskning, uddannelse og tværsektorielle indsatser.

Som udgangspunkt for samarbejdet er der indgået en "Steno Partner-aftale" mellem hvert af de fire regionshospitaler og Steno Diabetes Center Aarhus.

Det nyetablerede samarbejde bygger videre på det samarbejde, som allerede finder sted på tværs af hospitalerne i Region Midtjylland og er med til at bane vejen for en samlet og styrket diabetesindsats, som skal sikre, at flest mulige mennesker med diabetes får et bedre og længere liv.

Gennem Steno Partner-samarbejdet kommer styrker og kompetencer ved både regionshospitalerne og Steno Diabetes Center Aarhus i spil igennem en række forskellige tiltag, eksempelvis:

Udvikling og drift af supplerende behandlingsinitiativer

Fælles uddannelsesindsatser

Forskning i diabetes

Tværsektorielle projekter

Fakta om Steno Partner-samarbejdet

Steno Partner-koordinatorer i Region Midtjylland

Hospitalsenheden Vest

Jens Juel Christiansen, overlæge
jens.juel@rm.dk

Hospitalsenhed Midt

Henrik Holm Thomsen, overlæge
henrik.holm.thomsen@midt.rm.dk

Regionshospitalet Randers

Kirsten Alstrup, overlæge
kirsalst@rm.dk

Regionshospitalet Horsens

Lene Sundahl Mortensen, afdelingslæge
lenemort@rm.dk

Koordinator for pædiatrien i Region Midtjylland

Per Kjærsgaard, overlæge
per.kjaersgaard@vest.rm.dk