Modtager du behandling på Aarhus Universitetshospital?


Find oplysninger om din behandling på vores afdelingsside www.steno.auh.dk.

Modtager du behandling ved et regionshospital i Region Midtjylland?


Find oplysninger om din behandling på dit regionshospitals hjemmeside.

Regionshospitalet Randers
Regionshospitalet Horsens
Hospitalsenheden Vest
Hospitalsenhed Midt

Modtager du behandling for din diabetes på Aarhus Universitetshospital, hedder din afdeling Steno Diabetes Center Aarhus.

Vi er en afdeling, som varetager behandling af børn, unge og voksne med diabetes samt voksne med svær overvægt.

Derudover er Steno Diabetes Center Aarhus også hele Region Midtjyllands videns- og kompetencecenter inden for diabetesområdet.

Det vil sige, at vi i samarbejde med regionshospitaler, kommuner og almen praksis skal udvikle nye og relevante behandlingstilbud, som skal komme alle mennesker med diabetes til gavn - uanset hvor i Region Midtjylland man bor.