rodstreg.png

For at få mere viden om trivsel, sundhed og sygdom i Region Midtjylland invitererer Steno Diabetes Center Aarhus løbende deltagere til spørgeskemaundersøgelser.

Læs om akutelle projekter og mulighed for at deltage herunder.


Helbred i Midt

Steno Diabetes Center Aarhus inviterer mere end 90.000 borgere over 18 år til at deltage i et stort forskningsprojekt om helbred og kronisk sygdom. Undersøgelsen skal give ny viden om, hvad kronisk sygdom betyder for den enkeltes liv. Målet er bedre og mere målrettet forebyggelse og behandling.


Nybrud

Hvordan kan nye, digitale værktøjer bidrage til at forebygge følgesygdomme til type 2-diabetes og fastholde et godt liv med diabetes? Det ønsker vi i Steno Diabetes Center Aarhus at undersøge. Derfor inviterer vi personer med type 2-diabetes fra Hedensted, Horsens, Odder og Skanderborg Kommune til at deltage i forskningsprojektet "Nybrud".