Vi vil udvikle, afprøve og formidle nye banebrydende modeller for tværsektorielt samarbejde, ledelse og IT.

Målet er at skabe bedre sammenhæng i patientforløbet til gavn for både mennesker med diabetes og mennesker med andre kroniske sygdomme.

Vi arbejder inden for to overordnede indsatsområder, som hver især består af en række forsknings- og udviklingsprojekter.

Fælles populationsansvar

Vi vil generere forskningsbaseret viden om og modeller for tværsektoriel organisering af patientforløb, som understøtter, at pleje og behandling af diabetes sker på det lavest effektive omsorgs- og omkostningsniveau (rette patient på rette sted).

Læs mere her.

IT og datadeling på tværs af sektorer

Med afsæt i lokale, regionale og/eller nationale data og IT-løsninger vil vi gennemføre projekter, som understøtter videndeling og beslutningstagning på tværs af sektorer - samt forbedrer kvalitet og forebygger komplikationer.

Læs mere her.