I dette program skal vi udvikle, afprøve og formidle nye banebrydende modeller for tværsektorielt samarbejde, ledelse og IT, der skaber bedre sammenhæng i patientforløbet til gavn for mennesker med diabetes og andre kronikergrupper.

Programmets mål indfries via nedenstående indsatsområder, som hver især består af en række forsknings- og udviklingsprojekter.

Fælles populationsansvar

Målet med 'Fælles populationsansvar' er at generere forskningsbaseret viden om og modeller for tværsektoriel organisering af patientforløb, som understøtter at pleje og behandling af diabetes sker på det lavest effektive omsorgs- og omkostningsniveau (rette patient på rette sted).

Læs mere her.

IT og datadeling

Med afsæt i lokale, regionale og/eller nationale data og IT-løsninger er målet med indsatsområdet "IT og datadeling" at gennemføre projekter, som understøtter tværsektoriel videndeling og beslutningstagning samt forbedrer kvalitet og forebygger komplikationer.

Læs mere her.