• Hvordan bremser vi tilvæksten af type 2-diabetes?
  • Hvordan bliver behandling og pleje af personer med diabetes mere sammenhængende?
  • Hvad er vigtigt for, at personer med diabetes trives?
  • Hvordan øger vi lighed i sundhed blandt personer, som har eller er i risiko for diabetes?
  • Hvordan forebygger vi følgesygdomme til diabetes?

Hos Steno Diabetes Center Aarhus vil vi bidrage til sammenhængende diabetesindsatser på tværs af sektorer samt forebyggelse af overvægt, diabetes og sygdomme relateret til diabetes.

Færre mennesker med diabetes skal udvikle følgesygdomme - og udviklingen af nye diabetestilfælde skal bremses.

Målet er at tilvejebringe ny viden, så personer med eller i risiko for diabetes kan leve et godt liv.


 

Nyheder og aktuelt

Om vores tværsektorielle indsats

Find en medarbejder

Tværsektoriel enhed

Uddannelsesteam

"Færre mennesker med diabetes skal udvikle følgesygdomme - og udviklingen af nye diabetestilfælde skal bremses."

 

Samarbejde_rød.png

Samarbejde

Alene i Region Midtjylland lever næsten 70.000 mennesker med diabetes - og endnu flere er i risiko for at få diabetes.

Vores indsats skal komme flest mulige mennesker til gavn - uanset hvor man bor og modtager behandling.

Derfor samarbejder vi med borgere, hospitaler, kommuner, almen praksis og alle andre relevante aktører om at skabe endnu mere sammenhæng og kvalitet i diabetesindsatsen.

Læs mere om samarbejde her.