Hos Steno Diabetes Center Aarhus vil vi bidrage til bedre sammenhæng i patientforløb på tværs af hospital, kommune og almen praksis.

Målet er, at færre mennesker med diabetes udvikler følgesygdomme - og at udviklingen af nye diabetestilfælde bremses.

I samarbejde med praktiserende læger, kommuner, hospitaler, forskningsmiljøer, private aktører og de andre Steno Diabetes Centre udvikler, evaluerer og forsker vi i en lang række indsatser på diabetesområdet.

Projekter og forskningsområderrodstreg.png

 

 

Seneste nyheder om tværsektorielle projekterrodstreg.png

Kontaktrodstreg.png

Tværsektoriel forskning - find din kontaktperson

Kontakt

Annelli Sandbæk
Enhedschef

anesnd@rm.dk
+45 2128 2073

"Vi vil bidrage til mere sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer og bremse udviklingen af nye diabetestilfælde."

 

Samarbejde_rød.png

Samarbejde

Alene i Region Midtjylland er der næsten 70.000 mennesker med diabetes. Vi samarbejder med borgere, hospitaler, kommuner, almen praksis og andre relevante aktører om at skabe mere sammenhæng og højere kvalitet i diabetesindsatsen.

Det skal gerne komme alle mennesker med diabetes til gavn - uanset hvor man bor og modtager behandling.

Læs mere om samarbejde og vores samarbejdspartnere her.