HONORERET FORSKNINGSPROJEKT

Er du praktiserende læge i Aarhus Kommune? Så kan du og din praksis nu deltage i et projekt om online specialistkonferencer om type 2-diabetes. Målet er at styrke samarbejdet mellem praktiserende læger og speciallæger i endokrinologi og understøtte behandlingen af type 2-diabetes.

Du og din praksis tilbydes over et år fire individuelle online konferencer med en speciallæge i endokrinologi. Fokus er sparring og fælles læring om behandling af type 2-diabetes.

Din deltagelse er afgørende for at undersøge modellens effekt.

  • Du bliver honoreret af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget i Region Midtjylland.
  • Forskningsprojektet 'Specialistkonferencer om type 2-diabetes med almen praksis' (STAR) gennemføres i et samarbejde mellem Steno Diabetes Center Aarhus og PLO-Aarhus.
  • Projektet gennemføres som et randomiseret forskningsstudie. Halvdelen af de tilmeldte modtager tilbuddet i 2022 mens den anden halvdel modtager tilbuddet i 2023.

Læs mere om projektet herunder - og tilmeld dig her.

Du får

» 4 online konferencer mellem din praksis og en speciallæge i endokrinologi

» Dialog og fælles læring om behandling af type 2-diabetes

» Nyeste viden om type 2-diabetes, medicinsk behandling og komplikationer

» Sparring på egne patienter.


Pilotafprøvninger viser, at sparringen og den fælles læring er brugbar og værdsat i almen praksis.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Hvad kan praktiserende læger og endokrinologer få ud af at deltage i projektet? Det fortæller Jakob Ravn, praktiserende læge og formand for PLO-Aarhus, og Esben Søndergaard, afdelingslæge ved Steno Diabetes Center Aarhus, om i denne video.

Tilmeld

Du kan deltage i projektet, hvis du er praktiserende læge med ydernummer i Aarhus Kommune.

Tilmeld dig her.

Tilmeldingsfrist: 31. januar 2022.


 

Spørgsmål og svar

Hvordan foregår en online specialistkonference?

Hvorfor skal jeg deltage?

Bliver jeg honoreret?

Hvad kræver det af mig?

Hvordan bliver data brugt?

Hvor lang tid varer projektet?

Hvem kan deltage?

Hvad er formålet med projektet?

Hvad er baggrunden for projektet?

Hvorfor online specialistkonferencer?

Hvem står bag projektet?


 

Kontakt

Thim Prætorius
Programleder 

thipra@rm.dk
+45 2388 2453

Specialkonsulent

katrine.lindgaard@rm.dk
+45 2370 7067