Vi vil øge behandlingskvaliteten for de borgere med diabetes, der modtager behandling og sundhedstilbud i primærsektoren.

Det gør vi ved at udvikle, afprøve og formidle nye virkningsfulde indsatser indenfor kompetenceudvikling, support og kvalitetsudvikling ved almen praksis og i kommuner.

Vi arbejder inden for fire overordnede indsatsområder:


 

Kompetenceudvikling i almen praksis og kommuner

Målet er at generere viden om og udvikle modeller for kompetenceudvikling i både almen praksis og kommuner samt sikre udbredelse af virkningsfulde modeller til Region Midtjylland og på sigt resten af landet.

 

Kvalitetsudvikling i almen praksis og kommuner

Målet er at generere viden om og udvikle modeller for kvalitetsudvikling i almen praksis og kommuner samt sikre udbredelse af virkningsfulde modeller til Region Midtjylland og på sigt resten af landet.

Netværksdannelse til behovsafdækning, udvikling og afprøvning

Målet er at etablere og vedligeholde relevante netværk ved almen praksis og kommuner, der bidrager med behovsafdækning, viden, indsigt i praktikernes hverdag samt hjælper med udvikling og afprøvning af nye indsatser/modeller.

 

Support til almen praksis og kommuner

Målet er at etablere og udvikle modeller for support til almen praksis og kommuner.