Vi udvikler indsatser, som skal supportere og uddanne patienter med diabetes - og forsker i emner med særligt fokus på sårbare patientgrupper.

Det sker inden for to overordnede indsatsområder, som hver især består af en række forsknings- og udviklingsprojekter.

Sårbare patienter

Vi udvikler projekter rettet mod grupper af patienter, som har svært ved at leve med diabetes eller nå deres behandlingsmål. Eksempelvis specifikke grupper af migranter, personer med psykiatrisk sygdom, unge med type 1-diabetes og personer med mange sygdomme på samme tid.

Læs mere her. 

Patientuddannelse

Vi afdækker omfanget af og behovet for allerede igangværende patientuddannelser i Region Midtjylland. Derudover skal vi i samarbejde med kommunale aktører udvikle modeller for patientuddannelser.

Læs mere her.