I dette program arbejder vi med patientrettede indsatser - herunder udvikling af indsatser til at supportere og uddanne patienter med diabetes og forskning i emner med særligt fokus på sårbare patientgrupper.

Programmets mål indfries via nedenstående indsatsområder, som hver især består af en række forsknings- og udviklingsprojekter.

Sårbare patienter

Vi skal udvikle projekter rettet mod grupper af patienter, som har svært ved at leve med diabetes eller nå behandlingsmålene, fx specifikke grupper af migranter, personer med psykiatrisk sygdom, unge med type 1-diabetes og personer med mange sygdomme på samme tid.

Læs mere her. 

Patientuddannelse

Vi skal afdække omfanget af og behovet for allerede igangværende patientuddannelser i Region Midtjylland. Desuden skal vi i samarbejde med kommunale aktører udvikle modeller for patientuddannelser.

Læs mere her.