Steno Diabetes Center Aarhus udvikler og udbyder kurser og uddannelsestilbud til mennesker med type 1-diabetes, pårørende og sundhedsprofessionelle i hele Region Midtjylland.

Vores mål er at bidrage til, at nyeste viden om mestring, behandling og forebyggelse af diabetes når ud til de rette mennesker.

Vi samarbejder med sundhedsprofessionelle på hospitaler, kommuner og almen praksis i Region Midtjylland samt med uddannelsesinstitutioner og de øvrige Steno Diabetes Centre.

Sammen udvikler, planlægger og udbyder vi uddannelses- og kompetenceudviklingstilbud, som skal komme flest mulige mennesker med diabetes til gavn.

 

Seneste nyheder om uddannelserodstreg.png

Kontaktrodstreg.png

Uddannelse - find din kontaktperson

Kontakt

Elisabeth Walbom Harders
Uddannelseskonsulent

elhard@rm.dk
+45 2371 0580

"Flest mulige mennesker med diabetes skal få gavn af den viden, som opbygges ved Steno Diabetes Center Aarhus."

 

Samarbejde_rød.png

Samarbejde

Alene i Region Midtjylland er der næsten 70.000 mennesker med diabetes. Vi samarbejder med borgere, hospitaler, kommuner, almen praksis og andre relevante aktører om at skabe mere sammenhæng og højere kvalitet i diabetesindsatsen.

Det skal gerne komme alle mennesker med diabetes til gavn - uanset hvor man bor og modtager behandling.

Læs mere om samarbejde og vores samarbejdspartnere her.