Inspiration til et godt liv med diabetes


 

Nyheder og aktuelt


 

Om vores uddannelsesindsats

Steno Diabetes Center Aarhus udvikler og udbyder kurser og uddannelsestilbud til mennesker med type 1-diabetes, pårørende og sundhedsprofessionelle i hele Region Midtjylland.

Vores mål er at bidrage til, at nyeste viden om mestring, behandling og forebyggelse af diabetes når ud til de rette mennesker.

Vi samarbejder med sundhedsprofessionelle på hospitaler, kommuner og almen praksis i Region Midtjylland samt med uddannelsesinstitutioner og de øvrige Steno Diabetes Centre.

Sammen udvikler, planlægger og udbyder vi uddannelses- og kompetenceudviklingstilbud, som skal komme flest mulige mennesker med diabetes til gavn.

Vores principper bag uddannelses- og kursustilbud til børn og unge

Vores principper bag uddannelses- og kursustilbud til voksne

Vores principper bag uddannelses- og kursustilbud til sundhedsprofessionelle

Uddannelsesteam

"Flest mulige mennesker med eller i risiko for at få diabetes skal få gavn af den viden, som opbygges ved Steno Diabetes Center Aarhus."

 

Samarbejde_rød.png

Samarbejde

Alene i Region Midtjylland lever næsten 70.000 mennesker med diabetes - og endnu flere er i risiko for at få diabetes.

Vores indsats skal komme flest mulige mennesker til gavn - uanset hvor man bor og modtager behandling.

Derfor samarbejder vi med borgere, hospitaler, kommuner, almen praksis og alle andre relevante aktører om at skabe endnu mere sammenhæng og kvalitet i diabetesindsatsen.

Læs mere om samarbejde her.