Steno Diabetskonference 2021

1-2 gange om året kan praktiserende læger og praksispersonale deltage i online diabeteskonferencer om forskellige emner. Konferencerne afholdes af de fem Steno Diabetes Centre.

Næste Steno Diabeteskonference

Næste virtuelle Steno diabeteskonference er den 18. april 2023 kl. 14.30-16.30. 

Emnet er denne gang: Overvægt og type 2-diabetes i almen praksis, og konferencen kommer til at bestå af korte oplæg fra fagpersoner og drøftelse af relevante cases leveret af praktiserende læger.  

Under konferencen vil der være mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderne via chatten.  

Se program og tilmeld dig her: Virtuel konference målrettet almen praksis (tilmeld.dk)

Temaer og oplæg fra tidligere Steno Diabeteskonferencer

Diabetes og neuropati

September 2022

Diabetesdata

April 2021