Steno Diabetskonference 2021

Den 13. april 2021 afholdt Steno Diabetes Centrene i Nordjylland, Aarhus, Sjælland og København en virtuel diabeteskonference om Diabetesdata - værktøjer til at skabe værdi for dig og dine patienter.

Se eller gense oplæggene fra dagen herunder.

Konferencen var målrettet læger og sygeplejersker i almen praksis, og de over 500 tilmeldte fik nyeste viden om:

  • RKKP-data for type 2-diabetes
  • Forløbsplaner og forløbsoversigten på diabetesområdet
  • Hvordan forløbsoverblikket kan bruges til at arbejde med kvalitet i egen praksis og identificere højrisikopatienter
  • Værdien af patientrapporterede oplysninger (PRO)
  • De første erfaringer i almen praksis med brug af PRO til patienter med diabetes.

Dagens program

Type 2-diabetes - hvordan er personer med diabetes behandlet i almen praksis?

Præsentation af data fra RKKP og andre nationale registre v/ Annelli Sandbæk, enhedschef og professor i almen medicin, Steno Diabetes Center Aarhus.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Forløbsplaner og forløbsoverblikket

Værktøjer til at arbejde med kvaliteten i behandlingen af patienter med type 2-diabetes i egen praksis v/ Henrik Rasmussen, lægekonsulent, KiAP.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Hvordan kan du bruge forløbsoverblikket i egen praksis?

v/ Berit Lassen og Morten Charles, almen praktiserende læger

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.