Ca. 70.000 borgere lever i dag med diabetes i Region Midtjylland. Mange af dem behandles af egen læge og modtager sundhedstilbud i egen kommune.

På Steno Diabetes Center Aarhus arbejder vi målrettet på at få nyeste viden om diabetes ud til dem, som møder, behandler og plejer mennesker med diabetes i dagligdagen.

Find aktuelle kurser og uddannelsestilbud for sundhedsprofessionelle og øvrige fagpersoner her.

 For dig, der er ansat ved et hospital

rodstreg.png

Diabetes distress: Tværfagligt webinar for sundhedsprofessionelle om psykosociale problemstillinger hos voksne med diabetes

Diabetes og teknologi - tværfagligt basiskursus i Aarhus

Diabetes og teknologi - tværfagligt basiskursus i Herning

Diabetessygeplejerskeuddannelsen

Gravid med diabetes - et fyraftensmøde for læger og sygeplejersker

Diabetessymposium for uddannelseslæger

 

 For dig, der er ansat ved en kommunerodstreg.png

Diabetesundervisning for sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter i Aarhus Kommune

Diabetesundervisning for sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter i Viborg og Skive Kommune

Diabetesundervisning for sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter i Randers, Norddjurs, Syddjurs og Favrskov Kommune

Diabetesundervisning for sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter i Horsens, Hedensted, Skanderborg og Odder Kommune

Diabetesundervisning for sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter i Herning, Holstebro, Lemvig, Ikast-Brande, Struer og Ringkøbing-Skjern Kommune.

Gravid med diabetes - et fyraftensmøde for læger og sygeplejersker

 

 For dig, der er ansat ved en almen praksisrodstreg.png

Gravid med diabetes - et fyraftensmøde for læger og sygeplejersker

Øvrige kurser for praksispersonale