Webinar: Sport og diabetes - for unge med type 1-diabetes

Diabetes distress: Tværfagligt webinar for sundhedsprofessionelle om psykosociale problemstillinger hos voksne med diabetes

Webinar: Fysisk aktiv med type 1-diabetes

Gravid med diabetes - et fyraftensmøde for læger og sygeplejersker

Diabetessymposium for uddannelseslæger