"Tryg skolegang for børn med diabetes" er et projekt, der skal bidrage til en tryggere oplevelse af skoledagen for børn med diabetes samt forældre, lærere og andre skoleansatte omkring børn med diabetes.

Projektet er et samarbejde mellem de fem Steno Diabetes Centre i Danmark. Steno Diabetes Center Aarhus og Steno Diabetes Center Nordjylland driver projektet.

I august 2022 lancerede vi vidensportalen diabetesiskolen.dk.

Formålet med projektet

  • at styrke lærere, pædagoger og andre personalers handlekompetencer ift. at hjælpe elever med diabetes i hverdagen
  • at skabe en tryggere oplevelse af skoledagen for børn med diabetes og deres forældre
  • at øge muligheden for at børn med diabetes bedre kan deltage med andre børn i skolens aktiviteter
  • at bidrage til et højt vidensniveau om type 1-diabetes på skolerne

 

Vidensportal og widget til Aula

I projektet udvikler vi to digitale værktøjer;

Det første digitale værktøj er en vidensportal, der skal bidrage til et højt vidensniveau om diabetes for alle ansatte på skolerne. Særligt lærere og pædagoger med en daglig arbejds- og undervisningsrelation til børn og unge med diabetes samt personale med koordineringsansvar for børnenes dagligdag med diabetes skal styrkes i deres generelle vidensniveau, samt opnå bedre muligheder for at kunne handle på utrygge og akutte situationer.

Det andet digitale værktøj er en widget i Aula, der på en intuitiv og datasikker måde skal opsamle indtastet viden fra hjemmet om barnets behov for støtte på et individuelt niveau, som relevante medarbejdere på barnets skole derefter kan tilgå. Skolepersonalet opnår dermed bedre muligheder for at tilrette skoleaktiviteter ud fra børnenes og de unges individuelle behov for støtte.

 

Læs mere om projektet

Succeskriterier

Målgrupper

De 2 digitale værktøjer

Tids- og aktivitetsplan

Organisering

Samarbejdspartnere

Leverandør

Baggrund

Privatlivspolitik

Nyheder fra projektet

11-årige Alberte fra Silkeborg belastes af diabetes i skolen – nu skal ny portal hjælpe skoleansatte

August 2022: For 11-årige Alberte Andersen fra Silkeborg har det til tider været svært at have type 1-diabetes i skoletiden. Men nu er der håb om, at en ny vidensportal fra de fem regionale Steno Diabetes Centre kan hjælpe skolerne med at støtte hende og andre børn med diabetes i skolen.

Nye digitale værktøjer skal give børn med diabetes en tryggere skoledag

December 2021: Personalet på landets folkeskoler har snart mulighed for at lære mere om, hvordan de skal håndtere elever med type 1-diabetes. De to digitale værktøjer, som udvikles i dette projekt, skal nu testes på skoler.

Kontakt Steno Diabetes Center Aarhus

Elisabeth Walbom Harders
Chefkonsulent, Leder af Uddannelsesenheden

elhard@rm.dk
+45 2371 0580

Kontakt Steno Diabetes Center Nordjylland

Christian Buhl
Projektleder

christian.buhl@rn.dk
+45 2481 9903