Børn med diabetes skal have en normal barndom, et godt selvværd og en livskvalitet som andre børn.

Vi udvikler nye tilbud om behandling og støtte til børn med diabetes, som både skal lære børnene gradvist at mestre deres egen sygdom og samtidig støtte familierne i at give børnene den optimale omsorg, så de kan leve et trygt liv uden komplikationer.

Læs om udvikling af behandlingstilbud og andre aktiviteter til børn med diabetes herunder.

Gruppemøder for børn med diabetes

Quiz, orienteringsløb og historiefortælling er normalt ikke det, man forbinder med en tur på hospitalet. Men det bliver nu en del af behandlingstilbuddet i Region Midtjylland til børn med diabetes.

Formålet med gruppemøder er at forbedre børnenes handlekompetence, livskvalitet og evne til egenomsorg samt give børnene mulighed for at mødes med andre børn med diabetes, som de kan spejle sig i.

Læs mere her.

App til børn og unge med diabetes

Vi udvikler en patientstøtte-app til børn og unge med diabetes og deres familier. Formålet er at øge børnenes viden om diabetes og derigennem forbedre børnenes handlekompetence, livskvalitet og evne til egenomsorg.

Læs mere her.

Tidlig opsporing og behandling af forstyrret spisning

Steno Diabets Center Aarhus sætter som de første i Danmark ind med en systematisk indsats, som skal sikre tidlig opsporing og målrettet behandling af forstyrret spisning blandt børn og unge med type 1-diabetes.

Målet er at forebygge spiseforstyrrelser og bidrage til bedre livskvalitet.

900 børn og unge i Region Midtjylland skal screenes.

Læs mere her.

Mestringsmakker til børn med diabetes 
Sten O. er en mestringsmakker, som hjælper både personale og børn og unge med at sætte ord på, hvad der sker i kroppen, når man har diabetes.

Sten O. er en del af et visuelt univers, som børn og unge med diabetes kan engagere sig i. Målet er, at Sten O. skal bidrage til læring om og mestring af diabetes - og i sidste ende bidrage til et godt børne- og ungdomsliv på trods af en kronisk sygdom.

Læs mere her.

Sten-O's Foodlab

Steno Diabets Center Aarhus har i samarbejde med VIA University udviklet et madkursus for børn og unge med type1-diabetes og deres forældre.

Målet er at give børnene og deres forældre gode madvaner og øge forståelsen for sammengænge mellem kulhydratindtag, blodsukker og insulin.

Læs mere her.