Quiz, orienteringsløb og historiefortælling er normalt ikke noget, man forbinder med en tur på hospitalet.

Men det bliver nu en del af behandlingstilbuddet i Region Midtjylland til børn med diabetes, som kan erstatte to af deres fire årlige diabeteskonsultationer på deres lokale hospital med gruppemøder.

Her kan børnene i mindre grupper sammen med kendt personale lære om diabetes på en ny måde, blive bedre til at mestre deres sygdom og knytte relationer til andre børn med diabetes.

Formål

 • Formålet er at forbedre børnenes evne til egenomsorg, handlekompetence og livskvalitet, at øge børnenes viden om diabetes og give børnene mulighed for at mødes med andre børn med diabetes, som de kan spejle sig i.
 • Samtidig danner gruppemøderne rammerne for, at forældre til børn med diabetes får et netværk og et mødested.

Målgruppe

 • Børn med diabetes i aldersgruppen 8-10 år i hele Region Midtjylland.

Tilbuddets indhold

 • 1-dags diabetescamp (opstart forud for første gruppemøde)
 • Gruppemøder
  • Hver anden diabeteskonsultation foregår i grupper af 6-8 børn
  • Gruppemøderne består af undervisning og sociale aktiviteter, eksempelvis quiz, kulhydrattælling, kulhydratløb, historiefortælling og fysiske aktiviteter.
 • Forældremøder og forældreundervisning
  • Ved hvert gruppemøde for børnene stilles et lokale til rådighed for forældre. Hver 2. gang er der undervisning af forældre.

Hvor

 • Steno Diabetes Center Aarhus på Aarhus Universitetshospital
 • Regionshospitalerne i Herning, Viborg og Randers.

Hvornår

 • Gruppemøder bliver i første omgang en del af sundhedstilbuddet i Region Midtjylland i en treårig periode fra 2020-2023, hvorefter det vurderes, om tilbuddet skal indgå i fremtidens behandling.

Mød Elliot og vennerne til gruppemøde på Steno Diabetes Center Aarhus

Repportage fra TV2 Østjylland: Nu er der hjælp til Elliot og vennerne: - Jeg er normal, bare på en anden måde 

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.