Steno Diabets Center Aarhus sætter som de første i Danmark ind med en systematisk indsats, som skal sikre tidlig opsporing og målrettet behandling af forstyrret spisning blandt børn og unge med type 1-diabetes.

Børn og unge med diabetes har en øget risiko for at udvikle såkaldt forstyrret spisning og spiseforstyrrelser sammenlignet med alderssvarende uden diabetes.

En spiseforstyrrelse er længe undervejs, og prognosen for at blive rask forringes, jo mere syg man bliver af sin spiseforstyrrelse.

Derfor er en tidlig indsats afgørende. Målet med denne indsats er at forebygge spiseforstyrrelser og bidrage til bedre livskvalitet. 900 børn og unge i Region Midtjylland skal screenes.

Formål

  • At forebygge udviklingen af spiseforstyrrelser igennem en tidlig og målrettet screenings- og behandlingsindsats for forstyrret spisning.

Målgruppe

  • Alle børn og unge med type 1-diabetes i alderen 11-18 år i Region Midtjylland.

Tilbuddets indhold

  • Fælles screeningsværktøj i form af et spørgeskema, som kan bruges af alle afdelinger i Region Midtjylland med henblik på tidlig opsporing og behandling af forstyrret spisning.
  • Et tværfagligt team af behandlere ved Steno Diabetes Center Aarhus, som er specialiserede i at håndtere børn og unge med diabetes og forstyrret spisning. Teamet består af børnelæger, sygeplejersker, diætister, lægesekretærer, psykolog, psykiater og ”body awareness therapist”.
  • Børn og unge med tegn på forstyrret spisning tilbydes målrettet behandlingsindsats.

Hvor

  • Steno Diabetes Center Aarhus, Aarhus Universitetshospital
  • Regionshospitalerne i Region Midtjylland.

Hvornår

  • Fra april 2019 til september 2020 ved Steno Diabetes Center Aarhus, Aarhus Universitetshospital.
  • Fra september 2020 udrulles projektet på regionshospitalerne i Region Midtjylland.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.