Længere konsultationer og hjemmebesøg skal gøre livet med diabetes nemmere for sårbare voksne


En times konsultation eller besøg af en sygeplejerske i eget hjem. Det er nogle af mulighederne i et nyt fleksibelt behandlingstilbud fra Steno Diabetes Center Aarhus.

De alternative konsultationsformer skal bidrage til et bedre liv med diabetes for personer, som af fysiske, psykiske eller sociale årsager har problemer med at indgå i et almindeligt behandlingsforløb.

Målet er at skabe et overblik over de problemer, der gør det svært at leve med diabetes og tilbyde den rette hjælp til at håndtere dem.

Formål

 • At forbedre behandling og egenomsorg for sårbare patienter med diabetes.
 • At afprøve et forløb, hvor fleksibilitet, relation og tillid til behandleren er kernebegreber.

Målgruppe

 • Sårbare personer (over 23 år) med diabetes inden for Aarhus Universitetshospitals optageområde som har:
  • Vedvarende dårlig diabetesregulering
  • Mange udeblivelser fra ambulatoriet

Tilbuddets indhold

 • Et fleksibelt forløb med udgangspunkt i patientens situation og behov.
 • En fast tilknyttet sygeplejerske i hele forløbet
 • Udvidet konsultationstid i ambulatoriet á 60 minutters varighed
 • Mulighed for hjemmebesøg á 60 minutters varighed.
 • Mulighed for konsultation ved diætist, læge, psykolog eller socialrådgiver ved behov
 • To årlige konsultationer ved den faste læge i ambulatoriet, hvor kontaktsygeplejersken også deltager

Hvor

 • Steno Diabetes Center Aarhus, Aarhus Universitetshospital

Hvornår

 • Tilbuddet løber fra 1. maj 2019 til 1. maj 2020 ved Steno Diabetes Center Aarhus på Aarhus Universitetshospital.
 • Herefter udbredes tilbuddet til ét af regionshospitalerne i Region Midtjylland i en periode på et år.