Diabetesrådgivere skal sikre bedst mulig behandling af patienter, som er indlagt af andre årsager end deres diabetes


For at bidrage til så ukomplicerede indlæggelsesforløb for diabetespatienter som muligt har Steno Diabetes Center Aarhus etableret en diabetesrådgivning på Aarhus Universitetshospital.

Diabetesrådgivningen varetager en opsøgende funktion i forhold til indlagte voksne patienter med diabetes samt vejledning af medarbejdere på sengeafsnit ved Aarhus Universitetshospital og AUH Psykiatrien.

Formået er  at øge kvaliteten i behandling og pleje af diabetespatienter, som er indlagt af andre årsager end deres diabetes.

Formål

 • At sikre den bedst mulige diabetesbehandling under indlæggelse for alle diabetespatienter i Region Midtjylland
 • At understøtte sundhedspersonale, som ikke arbejder med diabetes til dagligt.

Målgruppe

 • Indlagte patienter med diabetes på Aarhus Universitetshospital
 • Patienter med Hba1C >70 mmol/mol som afventer elektiv kirurgi på Aarhus Universitetshospital
 • Indlagte patienter med diabetes i Region Midtjylland

Tilbuddets indhold

Tilbuddet består af tre dele:

1. Etablering af tilsyn ved diabetessygeplejerske eller speciallæge af indlagte diabetespatienter på Aarhus Universitetshospital

 • Følgende patienter kan få tilsyn ved diabetesrådgivningen
  • Patienter med gentagne blodglukosemålinger <5 eller >12 mmol/L
  • Patienter, som diagnosticeres med diabetes under indlæggelse
  • Patienter, hvor insulinbehandling påbegyndes under indlæggelse
  • Patienter, som under indlæggelse får behov for ernæringsterapi

Diabetesrådgivningen kan hjælpe med

 • Vurdere og justere diabetesbehandlingen samt vejlede om ernæringsterapi
 • Vejlede om blodglukosemålinger og handlinger iht. blodglukoseniveau
 • Medvirke til at planlægge udskrivelse af diabetespatienter ift. hjælpemidler og planlægning af ambulant opfølgning
 • Individualiseret undervisning af diabetespatienter
 • Besvarelse af mere generelle spørgsmål om diabetes og vejlede omkring akutte diabetesrelaterede problemstillinger.

2. Etablering af et fast-track ambulatorium ved Steno Diabetes Center Aarhus for diabetespatienter, som afventer elektiv kirurgi

 • Formålet med ambulatoriet er at sikre en præoperativ optimering af diabetesreguleringen og planlægning af diabetesbehandlingen i dagene før og efter det operative indgreb.

3. Etablering af beredskabsvagt med mulighed for læge-til-læge rådgivning i vagttiden omkring behandling af komplicerede indlagte diabetespatienter i hele Region Midtjylland

Hvor

 • Steno Diabetes Center Aarhus, Aarhus Universitetshospital
 • Regionshospitalerne i Region Midtjylland

Hvornår

 • Fra 1. december 2019 og 3 år frem.
 • Deltilbud 1. og 2. er i drift. Deltilbud 3. er pt. under forberedelse