rodstreg.png

Udredning på én dag, optimeret multidisciplinært samarbejde og en styrket indsats for forebyggelse og opfølgning skal sikre bedre behandling og mere sammenhængende patientforløb for patienter med diabetisk fodsygdom.

Det mest optimale kliniske forløb for patienter med diabetes og fodkomplikationer (diabetiske fodsår og akut Charcot-fod) involverer et samarbejde mellem mange forskellige faggrupper (læger, sygeplejersker, fodterapeuter og fysioterapeuter) samt forskellige lægespecialer (endokrinologi, ortopædkirurgi, karkirurgi).

Fremover vil Center for Den Diabetiske Fod ved Steno Diabetes Center Aarhus på Aarhus Universitetshospital derfor være fælles indgangsport for alle patienter med diabetiske fodsygdomme – i et bredt samarbejde med ortopædkirurgisk og karkirurgisk afdeling. Fokus er at udvikle og afprøve et udvidet og mere sammenhængende og helhedsorienteret udrednings- og behandlingsforløb.

Formål

 • At reducere helingstid samt nedsætte risikoen for tilbagefald og komplikationer for patienter med diabetiske fodsår og akut Charcot-fod
 • At forbedre service og oplevet kvalitet for patienterne
 • At tilbyde optimeret diabetesbehandling for patientgruppen

Målgruppe

 • Patienter med diabetes, som udvikler diabetiske fodsår (Aarhus og Samsø)
 • Patienter med diabetes, som udvikler akut Charcot-fod (Hele Region Midt)

Tilbuddets indhold

 • ”Sammedagsudredning” med diabetes-status, distal blodtryksmåling, aflastning ved fodterapeut og klinisk vurdering ved sårsygeplejerske og endokrinologisk speciallæge
 • Mulighed for vurdering i MDT-team med samtidig ortopædkirurg, karkirurg og endokrinolog
 • Tilbud om optimering af ”diabetes-behandling” sideløbende med fodbehandlingen
 • Tilbud om forebyggende kontroller 3 og 6 måneder efter endt heling
 • Tilbud om efterfølgende ”åbent patientforløb”, hvor patienten selv kan kontakte CDDF ved mistanke om recidiv eller nye diabetiske fodproblemer.

Hvor

 • Center for Den Diabetiske Fod ved Steno Diabetes Center Aarhus, Aarhus Universitetshospital.

Hvornår

 • Januar 2020 til august 2022 (diabetiske fodsår)
 • Januar 2020 til december 2024 (akut Charcot-fod)

Information til patienter