Samme dag under samme tag: Få foretaget og svar på alle relevante undersøgelser for følgesygdomme til diabetes på én gang.

Hvor undersøgelserne for følgesygdomme til diabetes tidligere foregik på forskellige dage og måske forskellige steder, samler vi nu blodprøvetagning, øjenundersøgelse, fodundersøgelse og den årlige diabetessamtale i ét og samme besøg.

Tilbuddet bliver en del af sundhedstilbuddet på diabetesambulatorierne i Aarhus, Horsens, Randers, Silkeborg, Viborg og Herning samt ved Center for Sundhed i Holstebro.

Formål

  • Forbedre service og patienttilfredshed - patienten skal kun møde op ét sted og får svar på undersøgelserne samme dag
  • Forbedre kvalitet, idet screening bliver nemmere og mere let tilgængeligt for patienten
  • Styrke mulighederne for forskning i senkomplikationer gennem systematisk dataindsamling for en større gruppe patienter.

Målgruppe

  • Alle voksne diabetespatienter (fra 18 år), som er i hospitalsbehandling i Region Midtjylland.

Tilbuddets indhold

Samlet screeningsforløb i diabetesambulatoriet

  • Blodprøve og indlevering af urinprøve til analyse ved nærmeste blodprøvetagningsenhed
  • Øjenundersøgelse ved specialuddannet sundhedsprofessionel - sendes til analyse ved øjenafdeling.
  • Screening for fodkomplikationer ved specialuddannet sundhedsprofessionel.
  • Afsluttende konsultation, hvor patienten får svar på alle prøver. Der tages stilling til videre behandling og evt. supplerende undersøgelser.

Hvor

  • Diabetesambulatorierne i Horsens, Randers, Silkeborg, Viborg, Herning og Aarhus samt ved Center for Sundhed i Holstebro.

Hvornår

  • 2020 - 2022

Information til patienter