Hvordan kan Steno Diabetes Center Aarhus forbedre de nuværende behandlingstilbud og udvikle nye, så de matcher behovene hos unge med diabetes? Det får et nyt ungepanel nu direkte indflydelse på.

Formålet med ungepanelet er at skabe gensidig dialog mellem unge med diabetes og personalet i Steno Diabetes Center Aarhus og involvere de unge på en anden måde, end de er vant til.

24 unge har meldt sig til ungepanelet, som mødes 3-4 gange om året. Her deler de unge deres egne erfaringer og sætter fokus på noget, som de synes, mangler i deres forløb og kontakt med Steno Diabetes Center Aarhus.

Formål

 • Ungepanelet skal være talerør for unge med diabetes og medvirke til at:
  • Skabe gensidig dialog mellem unge med diabetes og personalet i Steno Diabetes Center Aarhus på en anderledes måde end via konsultationer og tilfredshedsundersøgelser.
  • Drøfte og komme med forslag til udvikling og forbedring af unges kontakt, forløb og behandling i Steno Diabetes Center Aarhus.

Målgruppe

 • Unge med diabetes i alderen 14-25 år, som er tilknyttet Steno Diabetes Center Aarhus.

Tilbuddets indhold

 • Ungepanelet mødes 3-4 gange om året
 • I Ungepanelet snakker vi om, hvordan det er at være ung og have diabetes. Derudover snakker vi om, hvordan Steno Diabetes Center Aarhus kan forbedre og tilpasse de konkrete tilbud til unge med diabetes. Det kan eksempelvis være:

  • Indhold i konsultationerne
  • Måden som behandlingen foregår på
  • Hjemmeside og informationsbehov
  • Patientinformationer og emner på informationsskærme
  • Indretning og fysiske rammer
  • Udvikling og forskning
  • Opfølgning på patienttilfredshedsundersøgelser

Hvor

 • Steno Diabetes Center Aarhus, Aarhus Universitetshospital

Hvornår

 • Fra vinter 2019