rodstreg.png

Ungepanel_grafik.jpg

Steno Diabetes Center Aarhus har som de første i Danmark samlet behandlingen af børn og unge med diabetes under fælles ledelse og i fælles fysiske rammer


Er du ung med diabetes, kan det være en brat opvågning at gå fra den trygge børneafdeling til som 18-årig at træde ind på voksenafdelingen, skifte behandlere og få langt mere ansvar for egen sygdom.

Det kan føre til flere udeblivelser og ultimativt en dårligere behandling.

I Steno Diabetes Center Aarhus har vi som de første i Danmark samlet behandlingen af børn og unge med diabetes under fælles ledelse og i fælles fysiske rammer.

Det har dannet grundlag for en ny transitionsmodel, som sikrer en mere glidende overgang fra barn til voksen og bedre fastholder de unge i en god behandling.

De unge beholder i hele transitionsforløbet deres faste sygeplejerske, som følger dem indtil 24-25-års alderen. Det giver den unge en kontinuitet i kontakten til behandlerteamet, og de udsættes ikke længere for den traditionelle overgang mellem børne- og voksenafdelingen, som tidligere fandt sted ved omkring 18-års alderen.

Formål

 • At sikre det bedst mulige behandlingsforløb for unge med diabetes i alderen 12(14)-24 år.
 • At de unge oplever transitionsprocessen som en sammenhængende overgang, hvor de gradvist bliver klædt på til selv at overtage mere af ansvaret for egen behandling og liv med diabetes i tæt samarbejde med behandlere og forældre.

Målgruppe

 • Unge med diabetes i alderen 12(14) til 24 år i Aarhus Universitetshospitals optageområde.

Tilbuddets indhold

 • Etablering af multidisciplinært behandlerteam
 • Kontinuitet i kontakten til behandlerteam under hele transitionsforløbet
 • Altid mindst én person (sygplejerske/læge) tilstede, som den unge kender
 • Fælles konsultationer med sygeplejerske og læge
 • Tværfaglig og ungevenlig tilgang (personaleuddannelse)
 • Fælles ungevenlige fysiske rammer/indretning
 • Tilbud om kurser til unge med diabetes samt forældrekurser
 • Screening af sundhedskompetencer og parathed og tilrettelægning af individuelle forløb herudfra
 • Etablering af et ungepanel.

Hvor

 • Steno Diabetes Center Aarhus, Aarhus Universitetshospital

Hvornår

 • Fra efteråret 2019.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.