Formål

 • At sikre det bedst mulige behandlingsforløb for unge med diabetes i alderen 12(14)-24 år.
 • At de unge ikke oplever transitionsprocessen som en overgang men som en sammenhængende proces, hvor de gradvist på en struktureret måde øger deres kompetencer til selv at overtage mere af ansvaret for diabetesbehandlingen i trygge rammer og i samarbejde med behandlerne.

Målgruppe

 • Unge med diabetes i alderen 12(14) til 24 år i Aarhus Universitetshospitals optageområde.

Tilbuddets indhold

 • Etablering af multidisciplinært behandlerteam
 • Kontinuitet i kontakten til behandlerteam under hele transitionsforløbet
 • Altid mindst én person (sygplejerske/læge) tilstede, som den unge kender
 • Fælles konsultationer med sygeplejerske og læge
 • Tværfaglig og ungevenlig tilgang (personaleuddannelse)
 • Fælles ungevenlige fysiske rammer/indretning
 • Tilbud om kurser til unge med diabetes samt forældrekurser
 • Screening af sundhedskompetencer og parathed og tilrettelægning af individuelle forløb herudfra
 • Etablering af et ungepanel.

Hvor

 • Steno Diabetes Center Aarhus, Aarhus Universitetshospital

Hvornår

 • Fra efteråret 2019.