7.300 borgere med type 2-diabetes skal i nyt nationalt forskningsprojekt CT-skannes for tidlige tegn på åreforkalkning i hjertet. Målet er bedre risikostratificering og mere individualiseret forebyggelse og behandling af hjerte-kar-sygdom. Novo Nordisk Fonden og Hjerteforeningen støtter projektet med henholdsvis 25 mio. kr. og 5 mio. kr.

Studiet, som går under navnet "Steno INTEN-CT", gennemføres i et samarbejde mellem de fem regionale Steno Diabetes Centre, kardiologiske og medicinske afdelinger i hele landet samt praktiserende læger.

I studiet søger vi svar på:

  • Kan en hjerte-CT-skanning identificere de borgere med type 2-diabetes, der har højest og lavest risiko for hjerte-kar-sygdom?
  • Kan vi blive bedre til at balancere den forebyggende behandling, så vi undgår over- og underbehandling?

Fra januar 2023 vil op mod 15.000 borgere med type 2-diabetes uden kendt hjerte-kar-sygdom modtage invitation til forskningsprojektet. Heraf forventes det, at op mod 7.300 personer vil deltage i studiet.

Hjerte-CT-skanningerne foregår på landets hjerteafdelinger, mens den medicinske behandling opstartes på den lokale medicinske afdeling og fortsættes ved den praktiserende læge. Den nye medicinske behandling tilbydes vederlagsfrit til deltagerne.

Jeg har type 2-diabetes og er interesseret i at deltage i studiet

Jeg er læge og ønsker at vide mere om studiet

Spørgsmål og svar

Hvor i landet starter I op, og hvornår bliver studiet sat i gang?

Hvornår er studiet slut?

Hvilken betydning kan resultaterne for Steno INTEN-CT få for diabetesbehandling i fremtiden?

Er studiet kategoriseret som et lægemiddelforsøg?

Hvad er almen praktiserende lægers rolle i studiet?

Hvorfor hedder studiet ”Steno INTEN-CT”?

Mere information

Baggrund for Steno INTEN-CT studiet

Formål med Steno INTEN-CT studiet

Sådan er studiet bygget op

Partnerne bag studiet

Finansiering

Sådan behandler vi forsøgsdeltagernes personoplysninger

Her kan du finde mere information om studiet

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Kristian Løkke Funck
Projektleder

inten-ct@auh.rm.dk

Forskningsprojektet ledes af

Per Løgstrup Poulsen

Primær investigator
Professor og overlæge
Steno Diabetes Center Aarhus

Axel Diederichsen

Co-primær investigator
Professor og overlæge
Kardiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital

Kristian Løkke Funck

Projektleder
Læge, ph.d.
Steno Diabetes Center Aarhus