28-04-2021

Hvad er god behandling for dig? Hvilke kursustilbud synes du, er vigtige? Hvordan skaber vi bedst sammenhæng på tværs af sundhedsvæsenet for mennesker med diabetes? Bliv medlem af vores nye brugerpanel og kom med dit input.

Hos Steno Diabetes Center Aarhus arbejder vi for at bidrage til et godt liv med diabetes - uanset hvor i Region Midtjylland man bor og modtager behandling.

Derfor opretter vi nu "StenoPanelet" - et brugerpanel, som skal være med til at sikre, at brugernes perspektiver bliver en integreret del af den måde, vi fx udvikler nye behandlingstilbud, uddannelsestilbud og forskning på.

Vil du være med?

StenoPanelet er for dig, der enten har diabetes, er pårørende til en med diabetes eller er i risiko for at udvikle diabetes.

Vi søger personer fra hele Region Midtjylland, så det er underordnet, om du fx modtager behandling hos Steno Diabetes Center Aarhus, et andet hospital eller din praktiserende læge.

Som medlem af StenoPanelet repræsenterer du brugernes stemme i udviklingen af Steno Diabetes Center Aarhus' aktiviteter.

Du kan blandt andet give dit input til

  • Behandlingstilbud
  • Kurser og uddannelsestilbud
  • Kommunikation med patienter og pårørende
  • Indretning og fysiske rammer
  • Forskning
  • Arbejdet med at skabe sammenhæng på tværs af sundhedsvæsenet

Læs mere og tilmeld dig på www.stenopanel.rm.dk.

Fortæl os om dine perspektiver

"Dine perspektiver er vigtige, så vi sammen kan styrke diabetesindsatsen til gavn for flest mulige mennesker i Region Midtjylland"