Patientuddannelse er et vigtigt redskab til at give borgere med type 2-diabetes tilstrækkelige handlekompetencer til at leve et godt liv med deres sygdom.

Tidligere kortlægninger af kommunal patientuddannelse viser, at der er stor variation i, hvilke koncepter og fremgangsmåder landets kommuner benytter sig af ved organiseringen af tilbud rettet mod borgere med kroniske sygdomme.

Vi ønsker at koble kommunernes faglighed og forståelse for borgernes hverdagsliv med Steno Diabetes Center Aarhus' ressourcer som fagligt kompetencecenter for tværsektoriel udvikling på diabetesområdet.

Vi har som ambition via samskabelsesprocesser at afklare udviklingsområder og facilitere og formulere prøvehandlinger i kommunerne. Udvikling og afprøvning af kvalitetsudviklende indsatser er aktuelt og afgørende for at højne borgertilfredsheden og behandlingskvaliteten for borgere med type 2-diabetes.

Formål

Målgruppe

Indhold

Samarbejdspartnere

Hvor og hvornår

Kontakt

Anette Andersen
Programleder, overlæge, PhD 

anette.andersen@rm.dk
+45 2213 5605

Jonas Munk Jensen
Videnskabelig assistent 

jonas.munk.jensen@rm.dk
+4524607984