Anette Andersen, 

Programleder, overlæge, PhD

anette.andersen@rm.dk
+45 2213 5605

Uddannelse

  • Læge

Team

Primære ansvarsområder

  • Programkoordinator: Patientrettede indsatser
  • Ansvar for at iværksætte indsatser direkte rettet mod patienter med diabetes, fx patientuddannelse i kommunalt regi og udvikling af projekter, der skal nå grupper af patienter, som har svært ved at leve med diabetes eller nå behandlingsmålene
  • Indgår i enhedens evalueringsgruppe, som skal supportere og evaluere supplerende tiltag ved Steno Diabetes Center Aarhus. 

Find mig på