Hos Steno Diabetes Center Aarhus har vi en selvstændig bestyrelse, som referer til regionsrådet i Region Midtjylland.

Bestyrelsen består af repræsentatner fra nogle af vores mest centrale samarbejdspartnere i Region Midtjylland, herunder regionshospitaler, kommuner og uddannelsesinstitutioner.

Bestyrelsesmedlemmer

Ole Thomsen (formand)

Koncerndirektør
Region Midtjylland

Marianne Jensen

Sygeplejefaglig direktør
Regionshospitalet Randers

Pia Ulv Helleland

Direktør
Lemvig Kommune

Claus Thomsen

Lægefaglig direktør
Aarhus Universitetshospital

Ulrik Meyer

Programchef
Novo Nordisk Fonden

Vacant

Dekan
Det sundhedsfaglige faktultet, Aarhus Universitet

Bestyrelsens opgave er

  • På langt sigt at udstikke den overordnede strategiske retning for Steno Diabetes Center Aarhus
  • På kort sigt at godkende retningen for vores forskellige aktiviteter og tilse vores økonomihåndtering.
  • Alt sammen med det formål at sikre, at vi kan udleve vores politiske vedtagne vision om at gøre en forskel for alle med diabetes i Region Midtjylland.

Sådan bruger vi vores bestyrelse

  • Vi bruger bestyrelsen til dialog og sparring om den overordnede retning for vores indsatser.
  • Eksempelvis fortæller vi dem, hvad vi forventer at igangsætte i det kommende år inden for udvikling af nye behandlingstilbud, forskning, uddannelse og tværsektorielle indsatser, så de kan komme med input og kvalificere vores forslag.
  • Vi holder samtidig bestyrelsen tæt orienteret om, hvordan vi anvender de penge, som vi har fået til at opbygge vores aktiviteter.
  • Vi holder bestyrelsesmøde fire gange om året.