Optimal diabetesbehandling, -pleje og -forløb forudsætter fælles mål og en sammenhængende indsats på tværs af almen praksis, hospitaler og kommuner såvel som internt på hospitaler, i kommuner og den enkelt lægepraksis.

For at understøtte fælles mål, sammenhæng og at det sker på det lavest effektive omsorgs- og omkostningsniveau er det vores ambition at undersøge, udvikle, afprøve og evaluere nye tilgange til tværsektoriel organisering, ledelse og styring, som enkelt og effektivt forbinder sektorerne.

De tre fokusområder har enkeltvis og i fællesskab afgørende betydning for, hvordan sundhedsvæsenet fungerer på det individuelle, kollektive og strukturelle niveau.

Forskningen forventes at frembringe ny viden, som styrker diabetesbehandling, -pleje og -forløb og understøtter klinisk, ledelsesmæssig og politisk beslutningstagning.

Indsatsområder

Udvalgte projekter

Kontakt

Thim Prætorius
Programleder, PhD

thipra@rm.dk
+45 2388 2453