Thim Prætorius

Programleder, PhD

thipra@rm.dk 
+45 2388 2453

Uddannelse

  • Cand.scient.san.publ.

Team

Primære ansvarsområder

Find mig på