Personer med diabetes er i høj risiko for at udvikle sygdomme relateret til diabetes - både fysiske og psykiske. Samtidig har de højere risiko for at få en række andre sygdomme, end personer uden diabetes.

Det er velkendt, at der i lande sammenlignelige med Danmark er social ulighed i forekomsten af type 2-diabetes og tilsvarende er der ulighed i forekomsten af de hyppige sygdomme relateret til diabetes.

God trivsel blandt personer med diabetes er en forudsætning for at kunne leve godt med diabetes. Modsat medfører lav trivsel ringere håndtering af eget helbred.

Under overskriften "Sygdom og trivsel hos personer med diabetes" arbejder vi med følgende fire indsatsområder:

Indsatsområder

Udvalgte projekter

Kontakt

Anette Andersen
Programleder, overlæge, PhD 

anette.andersen@rm.dk
+45 2213 5605