Steno Diabetes Center Aarhus har etableret en stor kohorte af personer med og uden diabetes i Region Midtjylland. Formålet med opbygning af kohorten er at få ny viden om livet med diabetes og anden kronisk sygdom samt at følge udviklingen i sygdomsbyrde over de næste 10 år.

Diabetes, hjertesygdom og KOL. De fleste kender én eller flere, der har en kronisk sygdom. Faktisk lever 2 ud af 3 voksne i Region Midtjylland med en eller flere kroniske sygdomme. Nogle oplever nærmest ingen gener i hverdagen, mens andre er stærkt belastet af deres sygdom.

Med kohorten 'Helbred i Midt' har vi mulighed for at få ny og bedre viden om, hvordan kronisk sygdom påvirker den enkeltes liv og hverdag.

Den nye viden skal bidrage til bedre og mere målrettet forebyggelse og behandling – både af sygdom og følger her af. 

Læs mere om kohorten herunder.

Stor spørgeskemaundersøgelse

Indsamlede oplysninger

Hvad skal undersøgelsen bruges til?

Datasikkerhed

Forskningsressource

Kontakt