Steno Diabetes Center Aarhus har etableret 'Helbred i Midt' - en stor kohorte af personer med og uden diabetes i Region Midtjylland.

Formålet med opbygning af kohorten er at få ny viden om livet med diabetes og anden kronisk sygdom samt at følge udviklingen i sygdomsbyrde over de næste 10 år.

Diabetes, hjertesygdom og KOL. De fleste kender én eller flere, der har en kronisk sygdom. Faktisk lever 2 ud af 3 voksne i Region Midtjylland med en eller flere kroniske sygdomme. Nogle oplever nærmest ingen gener i hverdagen, mens andre er stærkt belastet af deres sygdom.

Med kohorten 'Helbred i Midt' har vi mulighed for at få ny og bedre viden om, hvordan kronisk sygdom påvirker den enkeltes liv og hverdag.

Den nye viden skal bidrage til bedre og mere målrettet forebyggelse og behandling – både af sygdom og følger her af. 

Læs mere om Helbred i Midt herunder.

Stor spørgeskemaundersøgelse

Indsamlede oplysninger

Hvad bruger vi undersøgelsen til?

Datasikkerhed

Forskningsressource

Hvad er kronisk sygdom?

En kronisk sygdom er en langvarig sygdom eller et sygdomsforløb, som udvikler sig langsomt. Kronisk sygdom kan være karakteriseret ved:

 • at tilstanden er vedvarende
 • at sygdommen har blivende følger
 • at der er forandringer, som ikke kan bedres
 • at der er behov for rehabilitering
 • at der er behov for langvarig behandling eller pleje.

Kronisk sygdom i Region Midtjylland

I Region Midtjylland lever knap tre ud af fire borgere (72 %) med én eller flere kroniske sygdomme.

 • 28 % har ikke nogen kronisk sygdom
 • 25 % har én kronisk sygdom
 • 46 % har multisygdom, heraf har 31 % to til tre kroniske sygdomme, mens 15 % har fire eller flere kroniske sygdomme.

Eksempelvis har:

 • 50.000 KOL
 • 81.000 astma
 • 70.000 leddegigt
 • 215.000 slidgigt
 • 146.000 diskusprolaps og andre rygsygdomme
 • 47.000 knogleskørhed
 • 200.000 forhøjet blodtryk
 • 32.000 blodprop i hjertet eller blodprop/hjerneblødning i hovedet
 • 36.000 kræft
 • 175.000 migræne
 • 67.000 type 2-diabetes*

Kilde: "Hvordan har du det? 2021", Defactum, Region Midtjylland.
*Kilde: "Helbred i Midt", 2023, Steno Diabetes Center Aarhus, Region Midtjylland.

 

Kontakt