Helbred i Midt er et stort forskningsprojekt, som indsamler ny viden og følger udviklingen i livet med diabetes og anden kronisk sygdom i Region Midtjylland. Målet er at forbedre den måde, vi opsporer, behandler og forebygger kroniske sygdomme.

Diabetes, hjertesygdom og KOL. De fleste kender én eller flere, der har en kronisk sygdom. Faktisk lever knap 3 ud af 4 voksne i Region Midtjylland med én eller flere kroniske sygdomme. Nogle oplever nærmest ingen gener i hverdagen, mens andre er stærkt belastet af deres sygdom.

Derfor har Steno Diabetes Center Aarhus har etableret Helbred i Midt - et forskningsprojekt og stor kohorte af personer med og uden diabetes i Region Midtjylland.

Det giver os mulighed for at få ny og bedre viden om, hvordan kronisk sygdom påvirker den enkeltes liv og hverdag.

Viden, som skal bidrage til bedre og mere målrettet opsporing, forebyggelse og behandling – både af kronisk sygdom og følgerne heraf. 

Læs mere om Helbred i Midt herunder.

Hvad er kronisk sygdom?

En kronisk sygdom er en langvarig sygdom eller et sygdomsforløb, som udvikler sig langsomt. Kronisk sygdom kan være karakteriseret ved:

 • at tilstanden er vedvarende
 • at sygdommen har blivende følger
 • at der er forandringer, som ikke kan bedres
 • at der er behov for rehabilitering
 • at der er behov for langvarig behandling eller pleje.

Kronisk sygdom i Region Midtjylland

I Region Midtjylland lever knap tre ud af fire borgere (72 %) med én eller flere kroniske sygdomme.

 • 28 % har ikke nogen kronisk sygdom
 • 25 % har én kronisk sygdom
 • 46 % har multisygdom, heraf har 31 % to til tre kroniske sygdomme, mens 15 % har fire eller flere kroniske sygdomme.

Eksempelvis har:

 • 50.000 KOL
 • 81.000 astma
 • 70.000 leddegigt
 • 215.000 slidgigt
 • 146.000 diskusprolaps og andre rygsygdomme
 • 47.000 knogleskørhed
 • 200.000 forhøjet blodtryk
 • 32.000 blodprop i hjertet eller blodprop/hjerneblødning i hovedet
 • 36.000 kræft
 • 175.000 migræne
 • 67.000 type 2-diabetes*

Kilde: "Hvordan har du det? 2021", Defactum, Region Midtjylland.
*Kilde: "Helbred i Midt", 2023, Steno Diabetes Center Aarhus, Region Midtjylland.

Kontakt