Steno Diabetes Center Aarhus inviterer ca. 90.800 borgere over 18 år til at deltage i et nyt, stort forskningsprojekt om helbred og kronisk sygdom. Spørgeskemaet, som er udsendt af Danmarks Statistik, skal give ny viden om, hvad kronisk sygdom betyder for den enkeltes liv. Målet er bedre og mere målrettet forebyggelse og behandling.

Diabetes, hjertesygdom og KOL. De fleste kender nogle, der har en kronisk sygdom. Faktisk lever 2 ud af 3 voksne midtjyder med en eller flere kroniske sygdomme.

Nogle oplever nærmest ingen gener i hverdagen, mens andre er stærkt belastet af deres sygdom.

- Vi ved, at mange har kronisk sygdom, men vi ved ikke ret meget om, hvordan det påvirker den enkeltes liv og hverdag. Og det skal vi blive meget klogere på, hvis vi skal blive bedre til at hjælpe borgere med kronisk sygdom, siger Annelli Sandbæk, enhedschef ved Steno Diabetes Center Aarhus i denne pressemeddelelse.

Undersøgelsen skal bidrage til at forbedre den måde, vi opsporer og behandler kroniske sygdomme samt forebygger følgerne af dem.

Vind 5.000 kr

Ved at svare at svare på spørgeskemaet deltager du i en lodtrækning om:

  • 2 præmier á 5.000 kr.
  • 10 præmier á 1.000 kr.
  • 20 præmier á 500 kr.

Status pr. 3. marts 2021

Mere end 50.000 borgere - svarende til over 55 procent af de inviterede - har besvaret spørgeskema til forskningsprojektet "Helbred i Midt". Projektgruppen glæder sig over den store deltagelse, da de mange besvarelser vil give et godt indblik i livet med kronisk sygdom.

Samtidig har knap 13.000 borgere meldt sig som interesserede i at deltage i kommende forskningsprojekter fra Steno Diabetes Center Aarhus. Den store interesse giver et godt grundlag for nye projekter, der kan give endnu mere viden om komplikationer ved diabetes og andre kroniske sygdomme.


Status pr. 7. januar 2021

Mere end 37.000 borgere i Region Midtjylland – svarende til ca. 40 procent af de inviterede - har allerede svaret på spørgeskemaet til forskningsprojektet "Helbred i Midt".

Invitation til deltagelse blev udsendt i slutningen af 2020 i e-boks til ca. 90.800 borgere i Region Midtjylland. Den suppleres nu af en postomdelt invitation. Projektet håber, at brevet i postkassen vil få endnu flere til at deltage.


 

Spørgsmål og svar

Er du inviteret til at deltage i undersøgelsen? Find svar på ofte stillede spørgsmål herunder.

Du er også velkommen til at kontakte os på:

Hvorfor modtager jeg spørgeskemaet?

Hvem står bag undersøgelsen?

Hvad er formålet med undersøgelsen?

Hvordan deltager jeg?

Hvor lang tid tager det at svare på spørgeskemaet?

Hvorfor er mit svar vigtigt?

Jeg er ikke syg; skal jeg svare alligevel?

Der er et spørgsmål, som jeg ikke kan eller vil svare på. Hvad gør jeg?

Hvordan skal jeg svare, hvis jeg for nylig har været syg eller er kommet til skade?

Må jeg få hjælp til at udfylde spørgeskemaet?

Kan jeg være sikker på, at mine oplysninger bliver behandlet fortroligt?

Må projektet indhente registerdata og koble dem til min besvarelse?

Kan jeg stoppe i undersøgelsen?

Invitation til deltagelse i Steno projekter